Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Η έκφραση του μαζοχισμού στους άντρες και τις γυναίκες

Συζήτηση στο φόρουμ 'Σαδομαζοχισμός' που ξεκίνησε από το μέλος MG, στις 14 Μαϊου 2024.

 1. MG

  MG Irregular Member Premium Member

  Από https://www.bdsmdigest.com/bdsm-articles/masochism/

  Are there sex differences in masochism? For a long time, this question was asked in relation to Freud’s suggestion that women are more masochistic. Various thinkers, like Helen Deutsch and Theodor Reik, debated whether males or females were the more masochistic sex. This went back and forth for decades.

  In retrospect, the whole debate may have been stupid. It is now clear that there are masochists who are men, and there are others who are women. And neither is typical: That is, most men and most women are not masochistic. Masochists are a minority found among both men and women.

  But that doesn’t mean that gender is irrelevant. Male masochists and female masochists don’t seem to desire, do, and enjoy exactly the same things. It may be possible to speak of male and female styles of masochism.

  Research on these different styles is just beginning. I can tell you roughly how male and female masochists differ. What these differences mean is harder to say. Keep in mind that these are merely broad, general trends, while every masochist is a unique individual, there are many males who are closer to the feminine style than the masculine style, and vice versa. You can make generalizations about masochists, but there are always many exceptions.

  In a previous issue of Spectator, I described masochism as a means of escaping from self. Sexual submission makes your ordinary world go away and puts you in the middle of a fantasy scene in which you can think, feel, and act as someone entirely different. There are two stages to this. First, the normal identity is stripped away, and second, a new fantasy self is created to replace it. Although masochism typically involves both stages, male masochism seems to emphasize the first, while female masochism emphasizes the second.

  The male ego is generally regarded as stronger and more formidable than the female, and so it’s harder to get rid of than the female ego. That may be why male masochists seem to emphasize the first (escape) stage. Females may find it relatively easier to slip out of their normal selves, and so female masochism emphasizes the second part of the process, namely the construction of a new fantasy self.

  Male masochism features intense sensations and practices that will grab the mind and force it to change. Female masochism tends to rely more on symbolism, suggestion, emotion, and allowing the mind to play. Male masochists desire multiple ways of overcoming their normal selves and proving that they are not grown-up men. Female masochists, however, rarely want to be treated as anything other than grown-up women.

  The difference can be seen in how men and women use humiliation, which is a common and important feature of masochism. Male masochists often desire to be treated or transformed into something less than a man. They may be put on a leash and made to walk on all fours like a dog. They may be dressed in diapers and treated like babies, complete with suckling, changing, and the inevitable spanking for wetting their diapers. The dominant partner may insult the masochist’s genitals (such as being too small or ugly). Such degrading practices are almost never found among female masochists.

  In addition, many male masochists desire to be symbolically transformed into females, such as by being dressed up in women’s clothes. Female masochists almost never report being transformed into men or anything else. Indeed, if female masochism makes use of any such symbolism, it involves emphasizing the woman’s femininity. The book Coming to Power, a compilation of stories about lesbian BDSM, contains two stories in which women are humiliated by being dressed up in ultra-feminine clothing. They found this embarrassing, but it did not make them into anything other than women.

  Humiliation in female masochism typically centers around what we call display. That is, the woman is put on display in a revealing or embarrassing pose. This might involve being tied spread-eagled to the four corners of a bed or table. It might involve undressing while others watch, or generally being naked while others remain fully clothed. It might involve some public or semipublic acts, such as allowing her underwear-or lack of underwear-to be seen in public settings.

  For some women, this exhibitionistic display is a central feature of their masochistic desires, and the scene may be elaborate. For example, one masochistic woman described being posed nude on a serving table along with the snacks and hors d’oeuvres at a party.

  Male masochists rarely emphasize being put on display. When they do, it is often more to emphasize other aspects of their submission rather than an end in itself. Thus, it may serve to underscore their degradation, such as if other people see a man being led around on a leash or put in diapers.

  Another form of humiliation involves having your partner have sex with someone else. It is quite clear that people find it humiliating to be cuckolded, and indeed the emotional effects of extramarital affairs are often centered around the implicit humiliation. It is not surprising, therefore, that some masochists want to be humiliated in this way. Sacher Masoch, the Austrian novelist after whom “masochism” is named, was fascinated by the desire for this form of humiliation. He put a great deal of pressure on his reluctant wife to have sex with other men. Later, he found more accommodating partners, and reveled in his disgrace. He would help his beloved arrange the tryst and help her dress for it. On at least one occasion, he arranged for his wife to have sex with another man in his own apartment, while he waited outside and watched through a keyhole in the door. Afterwards he served them both wine.

  As far as I can tell, the desire to be cuckolded as a form of humiliation is almost exclusively associated with male masochism. I have never found any reports involving female masochists who desired or enjoyed this form of humiliation. There may be a few, but clearly this pattern exists mainly among male masochists (although, to be sure, it is rare among men, too).

  All of this fits into a general pattern. The female masochist wants to feel her partner’s desire and love for her, even if he ties her up and spanks her. She likes to be the center of attention, displayed nude while others stare at her breasts or vagina. She doesn’t want her partner to desire other women or to diminish her female sexual appeal in any way.

  In contrast, the male masochist often wants his masculine sexuality to be stripped away from him. He may desire to be treated like a dog or a baby or a woman. His partner doesn’t express desire for him; she may even insult his penis size or sex appeal. Her sexual desires are directed toward other men than toward him. At most, she uses him as a sort of human masturbation device, as if he were a dildo or vibrator.

  The mouth is one of the body’s main sex organs, as well as being an especially sensitive and intimately personal part of the body. Some masochistic practices make liberal use of the mouth. These practices are mainly associated with male masochism.

  These “oral” humiliations take several forms. A submissive may kiss and suck the feet of the his dominant partner, or he may bestow similar attentions on the partner’s anus. Both of these are of course expressions of respect and submission, sometimes called “oral worship.”

  Another form of oral humiliation, involves having women’s panties stuffed in the masochist’s mouth. The most popular version of this practice is to have the dominant woman take off her panties and use them to gag the submissive man, such as while she spanks or whips him. Masochists often seem to savor the scent and taste of panties worn by a beloved female dominant partner.

  A last category of oral humiliation involves consuming sexual fluids. This is commonly described as having the masochist “clean up” after sexual activity. Several masochistic practices fall in this category. Sometimes the male masochist is required to ejaculate by masturbating, perhaps for the entertainment of his dominant partner (and some-times by her guests as well). This is followed by having him lick up his own semen off the floor. He might also be required to ejaculate onto the hands or feet of his partner and then lick that off. I have even seen a few cases in which men desire being required to ejaculate directly into their own mouths. I don’t know whether that is really possible, but at least in reports and fantasies the man tries to accomplish it by lying on his back, then pulling his legs up and over his head, so that his shoulders are on the floor and his derriere is facing the ceiling, with his penis thus pointed toward his mouth. In other cases, the man will have intercourse with his partner, until he comes, after which he is required to “clean her up” by licking her genitals and then consuming the mixture of his semen and her secretions.

  Two more extreme practices involving the mouth deserve mention. One involves oral consumption of urine; typically, the dominant partner will urinate into the mouth of the masochist. This is reported occasionally by both male and female masochists, but it seems to be quite rare, and it may be more common as a fantasy than a reality. The other practice involves cleaning up after others have sex. For example, one man reported how his wife would invite another man in and have sex with him, after which the husband performed the humiliating duty of licking her clean. In other cases, the submissive male is required to suck both his dominant partner and her lover to arousal and then lick them both clean afterward.

  These humiliations, as a group, are far more common among male masochists than female masochists. Female masochists would not commonly make a ritual out of kissing the feet of their master, or of licking his anus or licking him clean after sex. Male masochists do sometimes treat their mistresses those ways.

  Of course, there is more to masochism than humiliation. Pain and bondage are also common features. Most masochists desire some amount of pain. Female masochists seem to use pain a little more commonly than male masochists. But among the masochists who do use pain, there seems to be a tendency for males to want greater intensity. Female masochists typically desire to be spanked, and often the use of pain more symbolic than real. A few slaps may be enough. Male masochists are more likely to want a whipping or a severe spanking, or to combine several sources of pain. As I said earlier, male masochism tends to use intense experiences to grab and focus the mind, while female masochism can rely on suggestion and imagination.

  Bondage is popular with both males and females. It may be slightly more common among male masochists. The goal of bondage is to make the person feel helpless, vulnerable and totally at the mercy of the dominant partner. It may easier for females to feel this way when their partner is a man who is stronger and larger than they are. A male masochist dominated by a woman may need some bondage to make him physically vulnerable.

  Male and female masochists also differ in their sexual patterns. In my research, about two thirds of female masochists describe having genital intercourse with their partner on a regular basis, but only about a quarter of male masochists do. A common explanation for not having genital sex is that penetration carries a symbolic message of domination, so it wouldn’t seem right for a male masochist to penetrate his mistress’s vagina.

  Whatever the reason, it seems fairly clear that genital sex is much more common in female masochism. Genital intercourse is one of the ultimate expressions of mutual love, intimacy and sexual desire. Thus, once again, female masochists are reminded that their partners love and desire them -but male masochists get no such message.

  The notion that penetration symbolizes domination fits evidence about anal sex. A fair number of masochistic scenes include receiving a dildo, vibrator, or penis in their anus. For heterosexual female masochists, anal sex usually involved their master’s penis. My research has found no sex differences in anal sex. It was reported by about a third of both the male and the female masochists.

  Oral sex, meanwhile, is a little more common among men than women. To be sure, it is very commonly performed by both male and female masochists, but male masochists seem to be especially partial to it. One reason for the high rate of oral sex in male masochism is that men often do not have genital sex with their mistresses, and so they have to satisfy them orally. Another reason is that men seem to be quite oral in their masochism. Many masochistic practices feature the man’s mouth. Cunnilingus is simply an extension of this.

  The notion of servicing a dominant partner orally brings up the notion that oral sex can be used as a form of humiliation. Masochists may be drawn to oral sex, not only as a sexual act, but also as a submissive act. Again, this seems to be especially apparent among male masochists. In one case, a male masochist described how his mistress required him to hold a vibrator in his mouth and insert the other end into her vagina. This hardly treating him like an adult human lover; instead, he is reduced to an extension of a mechanical device.

  Male and female masochists also differ with regard to the presence of other people at a scene. In my work, both male and female masochists reported the presence of a third party with about equal frequency. But there was a difference in what these others did. Male masochists nearly always wanted these third parties to participate in some way. In contrast, many female masochists seemed to desire the presence of others who were there only as spectators.

  For example, one masochistic fantasy that both men and women report is this: The dominant partner invites several friends over and the masochist is ordered to don a skimpy outfit (or even strip naked) and serve drinks and snacks. Being thus displayed in a humiliating way may be the main aspect of a woman’s masochistic fantasy. For a male masochist, however, the scene will usually go farther: The women may take turns whipping him or he may have to perform oral sex on each of them in turn.

  Lastly, there is the issue of symbolic sex change. Masochism revolves around escaping from one’s normal identity. Part of one’s identity involves being male or female, so masochistic escape can be increased by becoming someone else – such as someone of the opposite sex. But only male masochists reported this. Female masochists are rarely or never transformed into men during their BDSM scenes. My research found that male masochists were symbolically transformed into women in about 40% of the cases. Typically, this involved being dressed up in women’s clothing, especially lingerie. Sometimes the bra and panties were augmented with makeup, a wig, even a dress and high-heeled shoes. Some male masochists desire the transformation to go even further: They are given a feminine name, required to perform “women’s work” such as housework (and dominant females especially seem to like this part, because they can have a sex slave do their housework for them), or even required to take the female role in sexual intercourse.

  These differences reflect the same themes. Male masochism is based on denying the individual’s manhood, but female masochism does not deny her womanhood. Female masochism can achieve escape with suggestion and fantasy, but male masochism has to work hard to get rid of the male ego.

  Thus, there are indeed sex differences in masochism. Rather than viewing these in terms of whether men or women are more masochistic, it seems more accurate to speak of different styles of masochism.

  One last word of caution is necessary. These differences refer to general trends and patterns, they are not absolute. There is no reason to worry or be upset if you are a male but seem to prefer the female styles of masochism, or vice versa. What I have sketched is a series of broad, general patterns about whether each particular practice is more common among male or female masochists. What is impressive about masochism, though, is how distinct specific each person’s preferred fantasy is, and how widely varied different people’s desires are. Sexual masochism expresses the individuality of sexual desire, much more than many other areas of sexuality.

  by Dr. Roy F. Baumeister
   
 2. MG

  MG Irregular Member Premium Member

  Η μετάφραση από εμένα με την βοήθεια του google translate.

  Είναι διαφορετικός ο μαζοχισμός ανάλογα με το φύλο; Αυτή η ερώτηση συζητήθηκε για πολύ καιρό σε συνάρτηση με την πρόταση του Φρόιντ ότι οι γυναίκες είναι πιο μαζοχίστριες από τους άντρες από διάφορους στοχαστές, όπως η Helen Deutsch και ο Theodor Reik. Και η συζήτηση αυτή διήρκεσε δεκαετίες.

  Εκ των υστέρων, η όλη συζήτηση μπορεί να ήταν ανόητη. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι υπάρχουν μαζοχιστές που είναι άνδρες, και μαζοχίστριες που είναι γυναίκες. Και κανένα από τα δύο δεν είναι τυπικό του φύλου : Δηλαδή, οι περισσότεροι άνδρες και οι περισσότερες γυναίκες δεν είναι μαζοχιστές. Οι μαζοχιστές είναι μια μειοψηφία που απαντάται τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

  Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το φύλο είναι άσχετο. Οι άνδρες μαζοχιστές και οι γυναίκες μαζοχιστριες δεν φαίνεται να επιθυμούν, να κάνουν και να απολαμβάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ίσως είναι δυνατό να μιλήσουμε για ανδρικά και γυναικεία στυλ μαζοχισμού.

  Η έρευνα για αυτά τα διαφορετικά στυλ μόλις αρχίζει. Μπορώ να σας πω κατά προσέγγιση πόσο διαφέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες μαζοχιστές. Τι σημαίνουν αυτές οι διαφορές είναι πιο δύσκολο να πούμε. Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται απλώς για ευρείες, γενικές τάσεις, ενώ κάθε μαζοχιστής είναι ένα μοναδικό άτομο, υπάρχουν πολλοί άντρες που είναι πιο κοντά στο θηλυκό από το αντρικό στιλ και το αντίστροφο. Μπορείς να κάνεις γενικεύσεις για τους μαζοχιστές, αλλά πάντα υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις.

  Σε ένα προηγούμενο τεύχος του Spectator, περιέγραψα τον μαζοχισμό ως ένα μέσο απόδρασης από τον εαυτό. Η σεξουαλική υποταγή κάνει τον συνηθισμένο κόσμο σας να φεύγει και σας βάζει στη μέση μιας σκηνής φαντασίας στην οποία μπορείτε να σκεφτείτε, να αισθανθείτε και να ενεργήσετε ως κάποιος εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Υπάρχουν δύο στάδια σε αυτό. Πρώτον, η κανονική ταυτότητα απογυμνώνεται και δεύτερον, δημιουργείται ένας νέος φανταστικός εαυτός για να τον αντικαταστήσει. Αν και ο μαζοχισμός τυπικά περιλαμβάνει και τα δύο στάδια, ο ανδρικός μαζοχισμός φαίνεται να δίνει έμφαση στο πρώτο, ενώ ο γυναικείος μαζοχισμός δίνει έμφαση στο δεύτερο.

  Το ανδρικό εγώ θεωρείται γενικά ισχυρότερο από το γυναικείο, και έτσι είναι πιο δύσκολο να απαλλαγούμε από το αντρικό εγώ παρά από το γυναικείο. Αυτός ίσως είναι ο λόγος που οι άνδρες μαζοχιστές φαίνεται να δίνουν έμφαση στο πρώτο στάδιο (απόδρασης). Τα θηλυκά μπορεί να είναι σχετικά πιο εύκολο να ξεφύγουν από τον κανονικό εαυτό τους, και έτσι ο γυναικείος μαζοχισμός δίνει έμφαση στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας, δηλαδή στην κατασκευή ενός νέου φανταστικού εαυτού.

  Ο ανδρικός μαζοχισμός χαρακτηρίζεται από έντονες αισθήσεις και πρακτικές που θα αρπάξουν το μυαλό και θα το αναγκάσουν να αλλάξει. Ο γυναικείος μαζοχισμός τείνει να βασίζεται περισσότερο στον συμβολισμό, στην πρόταση, στο συναίσθημα και στο να επιτρέπει στο μυαλό να παίξει. Οι άντρες μαζοχιστές επιθυμούν πολλούς τρόπους να ξεπεράσουν τον κανονικό εαυτό τους και να αποδείξουν ότι δεν είναι ενήλικοι άντρες. Οι γυναίκες μαζοχίστριες, ωστόσο, σπάνια θέλουν να τις αντιμετωπίζουν ως κάτι άλλο εκτός από ενήλικες γυναίκες.

  Η διαφορά φαίνεται στο πώς οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν την ταπείνωση, η οποία είναι ένα κοινό και σημαντικό χαρακτηριστικό του μαζοχισμού. Οι άντρες μαζοχιστές συχνά επιθυμούν να αντιμετωπίζονται ή να μεταμορφώνονται σε κάτι λιγότερο από άντρα. Μπορεί να φορεθούν με λουρί και να περπατήσουν στα τέσσερα σαν σκύλος. Μπορεί να είναι ντυμένοι με πάνες και να τους αντιμετωπίζονται σαν μωρά, με το θηλασμό, την αλλαγή και το αναπόφευκτο χτύπημα για το βρέξιμο των πάνων τους. Ο κυρίαρχος σύντροφος μπορεί να προσβάλει τα γεννητικά όργανα του μαζοχιστή (όπως το να του πει ότι είναι πολύ μικρό ή άσχημο). Τέτοιες εξευτελιστικές πρακτικές δεν συναντώνται σχεδόν ποτέ στις γυναίκες μαζοχίστριες.

  Επιπλέον, πολλοί άνδρες μαζοχιστές επιθυμούν να μεταμορφωθούν συμβολικά σε γυναίκες, όπως ντυμένοι με γυναικεία ρούχα. Οι γυναίκες μαζοχίστριες σχεδόν ποτέ δεν αναφέρουν ότι μεταμορφώθηκαν σε άνδρες ή οτιδήποτε άλλο. Πράγματι, αν ο γυναικείος μαζοχισμός κάνει χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συμβολισμού, περιλαμβάνει την έμφαση στη θηλυκότητα της γυναίκας. Το βιβλίο Coming to Power, μια συλλογή ιστοριών για το λεσβιακό BDSM, περιέχει δύο ιστορίες στις οποίες οι γυναίκες ταπεινώνονται με το να ντύνονται με εξαιρετικά θηλυκά ρούχα. Το βρήκαν αυτό ντροπιαστικό, αλλά δεν τους έκανε τίποτα άλλο εκτός από γυναίκες.

  Η ταπείνωση στον γυναικείο μαζοχισμό επικεντρώνεται συνήθως γύρω από αυτό που ονομάζουμε επίδειξη. Δηλαδή, η γυναίκα εκτίθεται σε μια αποκαλυπτική ή ντροπιαστική πόζα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το δέσιμο με αετό στις τέσσερις γωνίες ενός κρεβατιού ή ενός τραπεζιού. Μπορεί να περιλαμβάνει το γδύσιμο ενώ άλλοι παρακολουθούν ή γενικά το να είσαι γυμνός ενώ άλλοι παραμένουν πλήρως ντυμένοι. Μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες δημόσιες ή ημιδημόσιες πράξεις, όπως το να επιτρέπεται στα εσώρουχά της ή η έλλειψη εσωρούχων να φαίνονται σε δημόσιους χώρους.

  Για μερικές γυναίκες, αυτή η επιδεικτική εμφάνιση είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό των μαζοχιστικών τους επιθυμιών και η σκηνή μπορεί να είναι περίτεχνη. Για παράδειγμα, μια μαζοχιστική γυναίκα περιέγραψε ότι πόζαρε γυμνή σε ένα τραπέζι σερβιρίσματος μαζί με τα σνακ και τα ορεκτικά σε ένα πάρτι.

  Οι άντρες μαζοχιστές σπάνια δίνουν έμφαση στην επίδειξη. Όταν το κάνουν, είναι συχνά περισσότερο για να τονίσουν άλλες πτυχές της υποβολής τους παρά για αυτοσκοπό. Έτσι, μπορεί να χρησιμεύσει για να υπογραμμίσει την υποβάθμισή τους, όπως εάν άλλοι άνθρωποι βλέπουν έναν άνδρα να τον οδηγούν με λουρί ή να τον βάζουν πάνες.

  Μια άλλη μορφή ταπείνωσης περιλαμβάνει το να κάνει ο σύντροφός σου σεξ με κάποιον άλλο. Είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι βρίσκουν ταπεινωτικό να τους κοροϊδεύουν, και πράγματι οι συναισθηματικές επιπτώσεις των εξωσυζυγικών σχέσεων συχνά επικεντρώνονται γύρω από την ταπείνωση. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που κάποιοι μαζοχιστές θέλουν να ταπεινωθούν με αυτόν τον τρόπο. Ο Sacher Masoch, ο Αυστριακός μυθιστοριογράφος από τον οποίο ονομάστηκε ο «μαζοχισμός», γοητεύτηκε από την επιθυμία αυτής της μορφής ταπείνωσης. Άσκησε μεγάλη πίεση στην απρόθυμη γυναίκα του να κάνει σεξ με άλλους άντρες. Αργότερα, βρήκε πιο φιλόξενους συνεργάτες και απολάμβανε την ντροπή του. Θα βοηθούσε την αγαπημένη του να οργανώσει τη δοκιμή και θα τη βοηθούσε να ντυθεί γι' αυτό. Τουλάχιστον μία φορά κανόνισε η γυναίκα του να κάνει σεξ με άλλον άντρα στο δικό του διαμέρισμα, ενώ εκείνος περίμενε έξω και παρακολουθούσε από μια κλειδαρότρυπα στην πόρτα. Μετά τους κέρασε και τους δύο κρασί.

  Από όσο μπορώ να πω, η επιθυμία να σε κοροϊδεύουν ως μορφή ταπείνωσης συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον ανδρικό μαζοχισμό. Δεν έχω βρει ποτέ αναφορές που να αφορούν γυναίκες μαζοχίστριες που επιθυμούσαν ή απολάμβαναν αυτή τη μορφή ταπείνωσης. Μπορεί να υπάρχουν λίγοι, αλλά σαφώς αυτό το μοτίβο υπάρχει κυρίως στους άνδρες μαζοχιστές (αν και, σίγουρα, είναι σπάνιο και στους άνδρες).

  Όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γενικό μοτίβο. Η γυναίκα μαζοχίστρια θέλει να νιώσει την επιθυμία και την αγάπη του συντρόφου της για εκείνη, ακόμα κι αν τη δέσει και τη δέρνει. Της αρέσει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, να εμφανίζεται γυμνή ενώ οι άλλοι κοιτάζουν το στήθος ή τον κόλπο της. Δεν θέλει ο σύντροφός της να επιθυμεί άλλες γυναίκες ή να μειώσει τη γυναικεία σεξουαλική της έλξη με οποιονδήποτε τρόπο.

  Αντίθετα, ο άνδρας μαζοχιστής θέλει συχνά να του αφαιρείται η αρρενωπή σεξουαλικότητα του. Μπορεί να επιθυμεί να του φέρονται σαν σκύλος ή μωρό ή γυναίκα. Ο σύντροφός του δεν του εκφράζει την επιθυμία. μπορεί ακόμη και να προσβάλει το μέγεθος του πέους του ή το σεξ του. Οι σεξουαλικές της επιθυμίες στρέφονται προς άλλους άνδρες παρά προς αυτόν. Το πολύ, τον χρησιμοποιεί ως ένα είδος ανθρώπινης συσκευής αυνανισμού, σαν να ήταν δονητής ή δονητής.

  Το στόμα είναι ένα από τα κύρια σεξουαλικά όργανα του σώματος, καθώς και ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και στενά προσωπικό μέρος του σώματος. Ορισμένες μαζοχιστικές πρακτικές κάνουν ελεύθερη χρήση του στόματος. Αυτές οι πρακτικές συνδέονται κυρίως με τον ανδρικό μαζοχισμό.

  Αυτές οι στοματικές ταπεινώσεις παίρνουν διάφορες μορφές. Ένας υποτακτικός μπορεί να φιλήσει και να ρουφήξει τα πόδια του κυρίαρχου συντρόφου του ή μπορεί να δώσει παρόμοια προσοχή στον πρωκτό του συντρόφου του. Και τα δύο είναι φυσικά εκφράσεις σεβασμού και υποταγής, που μερικές φορές αποκαλούνται στοματική λατρεία.


  Μια άλλη μορφή στοματικής ταπείνωσης, περιλαμβάνει το να γεμίζουν γυναικεία εσώρουχα στο στόμα του μαζοχιστή. Η πιο δημοφιλής εκδοχή αυτής της πρακτικής είναι να βάζεις την κυρίαρχη γυναίκα να βγάζει το εσώρουχό της και να το χρησιμοποιεί για να φιμώσει τον υποτακτικό άντρα, όπως όταν τον δέρνει ή τον μαστιγώνει. Οι μαζοχιστές φαίνονται συχνά να απολαμβάνουν το άρωμα και τη γεύση των εσώρουχων που φοράει μια αγαπημένη κυρίαρχη σύντροφος.

  Μια τελευταία κατηγορία στοματικής ταπείνωσης περιλαμβάνει την κατανάλωση σεξουαλικών υγρών. Αυτό συνήθως περιγράφεται ως «καθαρισμός» του μαζοχιστή μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Αρκετές μαζοχιστικές πρακτικές εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Μερικές φορές ο άνδρας μαζοχιστής καλείται να εκσπερματώσει αυνανιζόμενος, ίσως για τη διασκέδαση της κυρίαρχης συντρόφου του (και μερικές φορές και από τους καλεσμένους της). Ακολουθεί το να γλείφει το δικό του σπέρμα από το πάτωμα. Μπορεί επίσης να του ζητηθεί να εκσπερματώσει στα χέρια ή τα πόδια του συντρόφου του και μετά να το γλείψει. Έχω δει ακόμη και μερικές περιπτώσεις στις οποίες οι άνδρες επιθυμούν να τους ζητηθεί να εκσπερματώσουν απευθείας στο στόμα τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικά δυνατό, αλλά τουλάχιστον σε αναφορές και φαντασιώσεις ο άντρας προσπαθεί να το πετύχει ξαπλώνοντας ανάσκελα, τραβώντας τα πόδια του πάνω και πάνω από το κεφάλι του, έτσι ώστε οι ώμοι του να είναι στο πάτωμα και Ο derriere είναι στραμμένος προς το ταβάνι, με το πέος του έτσι στραμμένο προς το στόμα του. Σε άλλες περιπτώσεις, ο άνδρας θα έχει συνουσία με τη σύντροφό του, μέχρι να έρθει, και μετά καλείται να την «καθαρίσει» γλείφοντας τα γεννητικά της όργανα και μετά καταναλώνοντας το μείγμα του σπέρματος και των εκκρίσεών της.

  Δύο ακόμη ακραίες πρακτικές που αφορούν το στόμα αξίζει να αναφερθούν. Το ένα περιλαμβάνει την κατάποση ούρων. Τυπικά, ο κυρίαρχος σύντροφος θα ουρήσει στο στόμα του μαζοχιστή. Αυτό αναφέρεται περιστασιακά τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες μαζοχιστές, αλλά φαίνεται να είναι αρκετά σπάνιο και μπορεί να είναι πιο συνηθισμένο ως φαντασία παρά ως πραγματικότητα. Η άλλη πρακτική περιλαμβάνει το καθάρισμα αφού οι άλλοι κάνουν σεξ. Για παράδειγμα, ένας άντρας ανέφερε πώς η σύζυγός του προσκαλούσε έναν άλλο άντρα και έκανε σεξ μαζί του, και μετά ο σύζυγος έκανε το ταπεινωτικό καθήκον να την γλείφει καθαρά. Σε άλλες περιπτώσεις, το υποτακτικό αρσενικό πρέπει να ρουφήξει τόσο τον κυρίαρχο σύντροφό του όσο και τον εραστή της για να διεγείρει και στη συνέχεια να τους γλείψει και τους δύο καθαρούς.

  Αυτοί οι εξευτελισμοί, ως ομάδα, είναι πολύ πιο συχνοί μεταξύ των ανδρών μαζοχιστών παρά των γυναικών μαζοχιστών. Οι γυναίκες μαζοχίστριες συνήθως δεν κάνουν τελετουργικό φιλώντας τα πόδια του κυρίου τους ή γλείφοντας τον πρωκτό του ή καθαρίζοντας τον γλείφοντας τον μετά το σεξ. Οι άνδρες μαζοχιστές μερικές φορές αντιμετωπίζουν τις ερωμένες τους με αυτόν τον τρόπο.

  Φυσικά, ο μαζοχισμός έχει περισσότερα από την ταπείνωση. Ο πόνος και η δουλεία είναι επίσης κοινά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι μαζοχιστές επιθυμούν κάποιο βαθμό πόνου. Οι γυναίκες μαζοχίστριες φαίνεται να χρησιμοποιούν τον πόνο λίγο πιο συχνά από τους άνδρες μαζοχιστές. Αλλά μεταξύ των μαζοχιστών που χρησιμοποιούν πόνο, φαίνεται να υπάρχει μια τάση οι άντρες να θέλουν μεγαλύτερη ένταση. Οι γυναίκες μαζοχίστριες συνήθως επιθυμούν να δέρνονται και συχνά η χρήση του πόνου είναι πιο συμβολική παρά πραγματική. Μερικά χαστούκια μπορεί να είναι αρκετά. Οι άνδρες μαζοχιστές είναι πιο πιθανό να θέλουν ένα μαστίγωμα ή ένα δυνατό χτύπημα ή να συνδυάσουν πολλές πηγές πόνου. Όπως είπα νωρίτερα, ο ανδρικός μαζοχισμός τείνει να χρησιμοποιεί έντονες εμπειρίες για να αρπάξει και να εστιάσει το μυαλό, ενώ ο γυναικείος μαζοχισμός μπορεί να βασίζεται στην πρόταση και τη φαντασία.

  Η δουλεία είναι δημοφιλής τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Μπορεί να είναι ελαφρώς πιο συχνή στους άνδρες μαζοχιστές. Ο στόχος της δουλείας είναι να κάνει το άτομο να αισθάνεται αβοήθητο, ευάλωτο και εντελώς στο έλεος του κυρίαρχου συντρόφου. Ίσως είναι πιο εύκολο για τα θηλυκά να αισθάνονται έτσι όταν ο σύντροφός τους είναι ένας άντρας που είναι δυνατότερος και μεγαλύτερος από αυτούς. Ένας άνδρας μαζοχιστής που κυριαρχείται από μια γυναίκα μπορεί να χρειαστεί κάποια δουλεία για να τον κάνει σωματικά ευάλωτο.

  Οι άνδρες και οι γυναίκες μαζοχίστριες διαφέρουν επίσης ως προς τα σεξουαλικά τους πρότυπα. Στην έρευνά μου, περίπου τα δύο τρίτα των γυναικών μαζοχιστριών περιγράφουν ότι έχουν κανονική σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό τους σε τακτική βάση, αλλά μόνο το ένα τέταρτο των ανδρών μαζοχιστών το κάνει. Μια κοινή εξήγηση για τη μη σεξουαλική επαφή με τα γεννητικά όργανα είναι ότι η διείσδυση φέρει ένα συμβολικό μήνυμα κυριαρχίας, επομένως δεν θα φαινόταν σωστό για έναν άνδρα μαζοχιστή να διεισδύσει στον κόλπο της ερωμένης του.

  Όποιος κι αν είναι ο λόγος, φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο ότι το σεξ είναι πολύ πιο κοινό στον γυναικείο μαζοχισμό. Η επαφή των γεννητικών οργάνων είναι μια από τις υπέρτατες εκφράσεις αμοιβαίας αγάπης, οικειότητας και σεξουαλικής επιθυμίας. Έτσι, για άλλη μια φορά, υπενθυμίζεται στις γυναίκες μαζοχίστριες ότι οι σύντροφοί τους τις αγαπούν και τις επιθυμούν -αλλά οι άνδρες μαζοχιστές δεν λαμβάνουν τέτοιο μήνυμα.

  Η αντίληψη ότι η διείσδυση συμβολίζει την κυριαρχία φαίνεται να βρίσκει την έκφραση της στο πρωκτικό σεξ. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μαζοχιστικών σκηνών περιλαμβάνει τη τοποθέτηση σφήνας, ομοιώματος πέους ή δονητή στον πρωκτό των υποτακτικών. Για τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες μαζοχίστριες, το πρωκτικό σεξ συνήθως γινόταν με το πέος του κυρίου τους. Η έρευνά μου δεν βρήκε διαφορές ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά στο πρωκτικό σεξ. Αναφέρθηκε από περίπου το ένα τρίτο τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών μαζοχιστών.

  Το στοματικό σεξ, εν τω μεταξύ, είναι λίγο πιο συχνό στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Σίγουρα, εκτελείται πολύ συχνά τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες μαζοχίστριες, αλλά στους άντρες μαζοχιστές φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και θεμιτό. Ένας λόγος για το υψηλό ποσοστό στοματικού σεξ στον ανδρικό μαζοχισμό είναι ότι οι άντρες συχνά δεν κάνουν σεξ με τα γεννητικά τους όργανα στις ερωμένες τους, και έτσι πρέπει να τις ικανοποιούν με το στόμα. Πολλές μαζοχιστικές πρακτικές έχουν να κάνουν με το στόμα του άνδρα. Η αιδοιολειχία είναι απλώς μια περίπτωση.

  Η έννοια της εξυπηρέτησης ενός κυρίαρχου συντρόφου στοματικά αναδεικνύει την ιδέα ότι το στοματικό σεξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μορφή ταπείνωσης. Οι μαζοχιστές μπορεί να έλκονται από το στοματικό σεξ, όχι μόνο ως σεξουαλική πράξη, αλλά και ως πράξη υποταγής. Και πάλι, αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εμφανές στους άνδρες μαζοχιστές. Σε μια περίπτωση, ένας άνδρας μαζοχιστής περιέγραψε πώς η ερωμένη του του ζήτησε να κρατήσει έναν δονητή στο στόμα του και να βάλει το άλλο άκρο στον κόλπο της. Αυτή η πράξη τον υποβάθμισε από ενήλικο άνθρωπο - εραστή σε εξάρτημα μιας μηχανικής συσκευής.

  Οι άνδρες και οι γυναίκες μαζοχιστές διαφέρουν επίσης όσον αφορά την παρουσία άλλων ανθρώπων σε μια σκηνή. Στην μελέτη μου, άνδρες και γυναίκες μαζοχιστές ανέφεραν την παρουσία τρίτου προσώπου κατά τη διάρκεια σεξουαλικής συνεύρεσης με περίπου την ίδια συχνότητα. Αλλά υπήρχε διαφορά σε αυτό που έκαναν τα τρίτα πρόσωπα. Οι άνδρες μαζοχιστές σχεδόν πάντα ήθελαν αυτά τα τρίτα πρόσωπα να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο, αντίθετα, πολλές γυναίκες μαζοχίστριες φαινόταν να επιθυμούν την παρουσία άλλων που ήταν εκεί μόνο ως θεατές.

  Για παράδειγμα, μια μαζοχιστική φαντασίωση που αναφέρουν άνδρες και γυναίκες είναι η εξής: Ο κυρίαρχος σύντροφος προσκαλεί πολλούς φίλους και ο μαζοχιστής διατάσσεται να φορέσει μια στολή (ή ακόμα και να γδυθεί) και να σερβίρει ποτά και σνακ. Το να εμφανίζεται έτσι με ταπεινωτικό τρόπο μπορεί να είναι η κύρια πτυχή της μαζοχιστικής φαντασίωσης μιας γυναίκας. Για έναν άνδρα μαζοχιστή, ωστόσο, η σκηνή συνήθως πηγαίνει πιο μακριά: Οι γυναίκες μπορεί να τον μαστιγώνουν εναλλάξ ή μπορεί να χρειαστεί να κάνει στοματικό σεξ σε καθεμία από αυτές με τη σειρά.

  Τέλος, υπάρχει το θέμα της συμβολικής αλλαγής φύλου. Ο μαζοχισμός περιστρέφεται γύρω από την απόδραση από την κανονική ταυτότητα του μαζοχιστή. Στοιχείο της ταυτότητας κάποιου είναι το φύλο, το αν δηλαδή είσαι άνδρας ή γυναίκα, επομένως η μαζοχιστική απόδραση μπορεί να ενταθεί αλλάζοντας φύλο κατά τη διάρκεια της συνεδρείας. Αλλά μόνο οι άνδρες μαζοχιστές το ανέφεραν αυτό. Οι γυναίκες μαζοχίστριες σπάνια ή ποτέ δεν μεταμορφώνονται σε άνδρες κατά τη διάρκεια των σκηνών τους BDSM. Η έρευνά μου διαπίστωσε ότι οι άνδρες μαζοχιστές μεταμορφώθηκαν συμβολικά σε γυναίκες στο 40% περίπου των περιπτώσεων. Συνήθως, αυτό περιελάμβανε το ντύσιμο με γυναικεία ρούχα, ειδικά εσώρουχα. Μερικές φορές το σουτιέν και το εσώρουχο ήταν επαυξημένο με μακιγιάζ, περούκα, ακόμη και φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Μερικοί άντρες μαζοχιστές επιθυμούν η μεταμόρφωση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο: Τους δίνεται ένα γυναικείο όνομα, το οποίο απαιτείται για να εκτελούν «γυναικείες δουλειές», όπως οι δουλειές του σπιτιού (και στις κυρίαρχες γυναίκες φαίνεται ότι αρέσει αυτό το κομμάτι, επειδή μπορούν να βάλουν μια σκλάβα του σεξ να κάνει τις δουλειές του σπιτιού για τους), ή ακόμη και απαιτείται να αναλάβει τον γυναικείο ρόλο στη σεξουαλική επαφή.

  Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζουν τα ίδια θέματα. Ο ανδρικός μαζοχισμός βασίζεται στην άρνηση του ανδρισμού του ατόμου, αλλά ο γυναικείος μαζοχισμός δεν αρνείται τη γυναικεία του ιδιότητα. Ο γυναικείος μαζοχισμός μπορεί να πετύχει τη διαφυγή με υποδείξεις και φαντασίωση, αλλά ο ανδρικός μαζοχισμός πρέπει να εργαστεί σκληρά για να απαλλαγεί από το ανδρικό εγώ.

  Έτσι, υπάρχουν πράγματι διαφορές εκφράσεις του μαζοχισμού ανάλογα με το φύλο. Αντί όμως να συγκρίνουμε το αν οι άνδρες ή οι γυναίκες είναι περισσότερο μαζοχιστές, φαίνεται πιο σωστό να μιλάμε για διαφορετικό τρόπο έκφρασης και στυλ μαζοχισμού.

  Μια τελευταία διευκρίνιση : Οι παραπάνω διαφορές αναφέρονται σε γενικές τάσεις και μοτίβα, δεν είναι απόλυτες και δεν ισχύουν καθολικά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε ή να στενοχωριέστε αν π.χ. είστε άνδρας αλλά φαίνεται να προτιμάτε τα γυναικεία στυλ μαζοχισμού ή το αντίστροφο. Αυτό που σκιαγράφησα είναι μια σειρά από ευρεία, γενικά μοτίβα σχετικά με το εάν κάθε συγκεκριμένη πρακτική είναι πιο κοινή μεταξύ των ανδρών ή των γυναικών μαζοχιστών. Αυτό που είναι εντυπωσιακό με τον μαζοχισμό, ωστόσο, είναι πόσο ξεχωριστή είναι η προτιμώμενη φαντασίωση κάθε ατόμου και πόσο διαφορετικές είναι οι επιθυμίες των ανθρώπων. Ο σεξουαλικός μαζοχισμός εκφράζει την ατομικότητα της σεξουαλικής επιθυμίας, πολύ περισσότερο από πολλούς άλλους τομείς της σεξουαλικότητας.


  από τον Δρ Roy F. Baumeister
   
  Last edited: 16 Μαϊου 2024
 3. Iagos

  Iagos Contributor

  Καλό το κείμενο και σημαντικό που ανέβηκε στο φόρουμ...και.. καθότι το χασμουρητό δεν αντέχεται.... τέτοια κείμενα μόνο θετικά μπορούν να επιδράσουν.

  Είναι ένα καλό κείμενο, γραμμένο από τη vanilla ετεροκανονικότητα και απευθύνεται στη vanilla ετεροκανονικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς δεν υπάρχουν σαδομαζοχιστές και στην ετεροκανονικότητα.

  Όμως αυτοί είναι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας, σε παγκόσμιο επίπεδο, που δεν αντιλαμβάνεταI τις σαδομαζοχιστικές ή τις kinky ή τις D/M/s σχέσεις μέσα από το δυισμό των έμφυλων ταυτοτήτων, αλλά μέσα από τις δυναμικές που αναπτύσσονται από την ερωτικοποίηση εξουσιαστικών μοντέλων, ανεξάρτητα φύλλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

  Ένα trans άτομο για παράδειγμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν στο κείμενο.

  Αυτό από μόνο του το κατατάσσει έξω από την κουλτούρα του bdsm.

  Παρ' όλα αυτά έχει ενδιαφέρον και Ευχαριστώ που το μοιραστήκατε.

  Με εκτίμηση

  Iagos

   
  Last edited: 14 Μαϊου 2024