δύναμη

  1. Syrah
  2. Master V
  3. SM_Art_Lady
  4. underfoot22