Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Απλές περιγραφές/εξηγήσεις των κυριοτέρων status στο BDSM

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Resources and Tutorials' που ξεκίνησε από το μέλος Emma, στις 20 Νοεμβρίου 2007.

 1. Emma

  Emma Contributor

  INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


  1. Simple descriptions/explanations of the main BDSM statuses (in English).

  2. Απλές περιγραφές/εξηγήσεις των κυριοτέρων status στο BDSM (Στα Ελληνικά)  ENGLISH​  MASTER: A dominant, usually in a TPE (*1) relationship. Usually male; the female equivalent is a mistress. Contrast slave.

  MISTRESS: Female equivalent of a master.

  DOMINANT: A person who assumes a role of power or authority in a power exchange (*2) relationship. A dominant [see dominate (*3)] takes psychological control over or has power over another person, and may, for example, give that person orders which are to be obeyed. Contrast submissive.

  DOMINA (Domme): A female dominant. [Dominatrix/Pro Domme: (occupation/profession) The woman that gets paid to dominate (*3)].

  SLAVE: A submissive, usually in a TPE (*1) relationship. Contrast master. Commentary: People who self-identify as "Master" or "slave" often see dominance (*3) or submission (*4) as a cornerstone of their identity, an essential part of who they are as people; this self-identify may affect and inform almost every aspect of their lives.

  SUBMISSIVE: One who assumes a role of submission (*4) in a power exchange (*3) relationship. A submissive is a person who seeks a position of or occupies a role of intentional, consensual powerlessness, allowing another person to take control over him or her. Contrast dominant.

  SWITCH: 1. One who can change roles, being either dominant or submissive [or, less frequently, sadistic (*6) or masochistic (*5)] at different times or with different partners.

  TOP: One who administers some form of stimulation, such as spankings, floggings, or some other kind of stimulation on another person but does not have psychological control or power over that person. Contrast bottom. [see Dominant and dominate (*3)]

  BOTTOM: A person who receives spankings, floggings, or other forms of stimulation in situations which specifically exclude power exchange (*2). For example, a masochist (*5) may be interested in receiving some kind of stimulation but may not be interested in giving up psychological control; whereas a submissive has given up authority and may receive some kind of stimulation on the instruction of a dominant, a bottom does not give up authority and may control exactly how, under what circumstances, and to what degree he or she receives some form of stimulation. Contrast top. [see submit (*4)]

  PERV (Pervert): One who deviates from the sexual norm. Fetishists (*13) are an example, but not the only one.

  VANILLA: (Colloquial) Not interested in or involved with BDSM (*7) or activities related to BDSM.


  EXPLANATION OF TERMS USED ABOVE:

  *1 = TOTAL POWER EXCHANGE (TPE): A relationship in which one person surrenders control to another person for an indefinite duration, and in which the relationship is defined by the fact that one person is always Dominant and the other is always submissive. One of the more extreme forms of power exchange (*3). Sometimes referred to as lifestyle D/s. See related Master, slave.

  *2 = POWER EXCHANGE: Any situation where two or more people consensually and voluntarily agree to a power relationship in which one (or more) people assume authority and one (or more) people yield authority. This relationship may be for a predetermined time, or indefinite. Relationships based on indefinite power exchange are often referred to as TPE (*1) relationships. The defining factor of power exchange is the conscious, deliberate construction of a power dynamic in which at least one person assumes psychological control to some agreed-upon extent over at least one other person.

  *3 = DOMINATE: To assume or exert control over; to take psychological power over. A person who controls another person or takes control of a scene is said to dominate that person. Dominant is a noun or an adjective; dominate is a verb. Domination, dominance: the act of wielding authority over another.

  *4 = SUBMIT: To give up power or control. A person who gives up power or psychological control to another is said to submit to that person. Submission: the act of giving up control.

  *5 = MASOCHIST: One who experiences arousal, excitement, or sexual gratification from receiving pain. Contrast sadist (*6). Commentary: Contrary to popular misconception, a masochist does not experience arousal at all forms of pain; stubbing a toe, for example, is unlikely to be arousing. The context of the pain is important.

  *6 = SADIST: One who is aroused, excited, or receives sexual gratification from inflicting pain on another. Contrast masochist. Commentary: A sadist does not necessarily take pleasure in inflicting pain indiscriminately; for most sadists, the pleasure relies on knowing that the subject is also enjoying the experience.

  *7 = BDSM: A composite acronym for "B&D" [bondage (*8) & discipline(*9)]; "D&S" [dominance (*3) & submission(*4)]; and "S&M" [sadomasochism (*10)]. Used to refer to any consensual activities or lifestyles between adults which include some or all of these things. The term "BDSM" is used in a general sense to describe any situation or practice which includes erotic power exchange (*2), dominance and submission, pain play (*11), bondage, sensation play (*12), or anything related to these.

  *8 = BONDAGE: Any practice involving tying or securing a person, as with ropes, cuffs, chains, or other restraints. Restraint bondage, the most common form of bondage, involves immobilizing a person, by tying or otherwise restraining him or her to an object or by binding his or her limbs together. Stimulation bondage is any form of tying in such a way that the subject is not immobilized and has freedom of motion, but the ropes or ties shift and move against the body, often in sensitive or erogenous areas; certain forms of shibari are stimulation bondage. A person in bondage is said to be bound.

  *9 = DISCIPLINE: 1. Any activity in which one person trains another person to act or behave in a specified way, often by enforcing rigid codes of conduct or by inflicting punishment for failure to behave in the prescribed way. 2. Archaic Any instrument used to enforce discipline or to punish physically, such as a whip or crop.

  *10 = SADOMASOCHISM: Any activity or practice involving the inflicting or receiving of pain; pain play (*11)

  *11 = PAIN PLAY: Any activity in which one person inflicts pain on a consenting partner, for the pleasure of one or more of the people involved. Spanking, flogging, paddling, whipping, and so on are all forms of pain play.

  *12 = SENSATION PLAY: Any BDSM (*7) activity involving creating unusual sensations on a person, who may be blindfolded, as with ice cubes, soft fur or cloth, coarse materials, and the like. Sensation play is much more mild than pain play and may or may not include an element of power exchange (*2).

  *13 = FETISH: 1. Formally, (Psychology) a non-sexual object whose presence is required for sexual arousal or climax; informally, anything not generally considered sexual which arouses a person, as a foot fetish or a leather fetish. 2. Anything of or relating to BDSM in general; as a fetish convention, a fetish event. 3. Items, practices, or apparel relating to BDSM; as, fetish photography, fetish clothing.

  (Source: The Kinky Dictionary)  ΕΛΛΗΝΙΚΑ​  ΑΦΕΝΤΗΣ: Ένα κυριαρχικό άτομο, συνήθως σε ΟΑΔ (*1) σχέση. Συνήθως άντρες. Tο αντίστοιχο για τις γυναίκες είναι η Αφέντρα. Αντίθετο: Σκλάβος

  ΑΦΕΝΤΡΑ: Το γυναικείο αντίστοιχο του Αφέντης.

  ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ: Το άτομο που παίρνει το ρόλο ισχύος ή εξουσίας στην σχέση ανταλλαγής δύναμης (*2). Ο Κυρίαρχος [δες: κυριαρχώ (*3)] έχει τον ψυχολογικό έλεγχο ή ασκεί εξουσία πάνω σε ένα άλλο άτομο και μπορεί, για παράδειγμα, να δώσει διαταγές στο άτομο αυτό, οι οποίες διαταγές πρέπει να εκτελεστούν. Αντίθετο: Υποτακτικός

  ΚΥΡΙΑΡΧΗ: Το γυναικείο αντίστοιχο του Κυρίαρχος. [Dominatrix-Pro Domme: (επάγγελμα) είναι η γυναίκα που υποτάσσει κατόπιν πληρωμής]

  ΣΚΛΑΒΟΣ: Ένα υποτακτικό άτομο, συνήθως σε ΟΑΔ (*1) σχέση. Αντίθετο: Αφέντης. Σχόλια: Οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως "Αφέντης" ή "σκλάβος" συχνά βλέπουν την κυριαρχία (*3) ή την υποτακτικότητα (*4) ως τη βάση της προσωπικής τους ταυτότητας (ή χαρακτήρα), σαν ένα απαραίτητο μέρος του ποιοί είναι ως άνθρωποι. Αυτός ο αυτοπροσδιορισμός μπορεί να επηρρεάσει και να διαποτίσει σχεδόν κάθε τομέα της ζωής τους.

  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ: Το άτομο που λαμβάνει το ρόλο της υποταγής (*4) στην σχέση ανταλλαγής δύναμης (*2). Υποτακτικός είναι αυτός που επιζητά ή έχει το ρόλο της σκόπιμης, συναινετικής αδυναμίας, επιτρέποντας σε κάποιο άλλο άτομο να έχει τον πλήρη έλεγχό του. Αντίθετο: Κυρίαρχος.

  SWITCH: (Από το Αγγλικο switch = διακόπτης, εναλλάσω). Αυτός που μπορεί να αλλάζει ρόλους και να είναι είτε Κυρίαρχος ή υποτακτικός [είτε, λιγότερο συχνά, σαδιστής (*6) ή μαζοχιστής (*5)] σε διαφορετικές στιγμές ή με διαφορετικούς συντρόφους.

  TOP: (Από το Αγγλικό top = πάνω). Αυτός που παρέχει κάποια μορφή ερεθίσματος, όπως ξυλιές, μαστιγώματα, ή κάποιο άλλο είδος ερεθίσματος σε ένα άλλο άτομο, αλλά δεν έχει ψυχολογικό έλεγχο ή εξουσία πάνω στο άτομο εκείνο [δες Κυρίαρχος και Κυριαρχία (*3)]. Αντίθετο: Bottom.

  ΒΟΤΤΟΜ: (Από το Αγγλικό bottom = κάτω). Ένα άτομο που δέχεται ξυλιές, μαστιγώματα ή άλλες μορφές ερεθίσματος αποκλειστικά σε καταστάσεις που εξαιρούν ανταλλαγή δύναμης (*2). Για παράδειγμα, ένας μαζοχιστής (*5) μπορεί να θέλει να δέχεται κάποιο είδος ερεθίσματος αλλά να μη θέλει να έχει ο άλλος τον ψυχολογικό του έλεγχο. Ενώ ένας υποτακτικός έχει παραιτηθεί της εξουσίας και μπορεί να δεχτεί κάποιο είδος ερεθίσματος με εντολή του Κυριάρχου, ο bottom δεν παραιτείται εξουσίας και μπορεί να ελέγξει πώς, κάτω από ποιές συνθήκες, και σε τί βαθμό λαμβάνει κάποια μορφή ερεθίσματος.

  PERV: (Από το Αγγλικό pervert = βιτσιόζος). Αυτός που παρεκλίνει από το σεξουαλικό πρότυπο. Οι φετιχιστές (*13) είναι ένα παράδειγμα σε αυτή τη κατηγορία, αλλά όχι το μοναδικό.

  VANILLA: (Από το Αγγλικό = βανίλια). (Καθομιλουμένη) Αυτός που δεν τον ενδιαφέρει ή που δεν ασχολείται με το BDSM (*7) ή με τις δραστηριότητες που είναι σχετικές με το BDSM.


  ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:

  *1 = ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΟΑΔ): Η σχέση στην οποία ένα άτομο παραδίδει τον έλεγχο σε ένα άλλο άτομο για αόριστη χρονική διάρκεια και έχει ως καθοριστικό στοιχείο το γεγονός ότι το ένα άτομο είναι πάντα Κυρίαρχο (*3) ενώ το άλλο πάντα υποτακτικό (*4). Αυτή είναι από τις πιό ακραίες μορφές ανταλλαγής δύναμης (*2) και μερικές φορές αναφέρεται ως "lifestyle D/s". Δείτε τα σχετικά Αφέντης και σκλάβος.

  *2 = ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ: Οποιαδήποτε κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι άνθρωποι συναινετικά και εθελοντικά συγκατατίθονται σε μια σχέση δύναμης, στην οποία ένα (ή περισσότερα) άτομα ασκούν εξουσία και ένα (ή περισσότερα) άτομα υπακούουν στην εξουσία. Η σχέση αυτή μπορεί να διαρκέσει για ένα προκαθορισμένο διάστημα ή αόριστα. Σχέσεις που βασίζονται σε απροσδιορίστου χρόνου ανταλλαγή δύναμης αναφέρονται συχνά ως σχέσεις ΟΑΔ (*1). Ο καθοριστικός παράγοντας της ανταλλαγής δύναμης είναι η συνειδητή, σκόπιμη δημιουργία ενός δυναμικού εξουσίας, στο οποίο τουλάχιστον ένα άτομο έχει τον ψυχολογικό έλεγχο (ως κάποιο προσυμφωνημένο σημείο) τουλάχιστον ενός άλλου ατόμου.

  *3 = ΚΥΡΙΑΡΧΩ: Το να παίρνεις ή να έχεις τον έλεγχο. Το να ασκείς ψυχολογική εξουσία. Ένα άτομο που ασκεί έλεγχο σε ένα άλλο άτομο ή που ελέγχει μια κατάσταση, λέμε ότι κυριαρχεί σε αυτό το άτομο. Το Κυρίαρχος είναι ουσιαστικό ή επίθετο. Το κυριαρχώ είναι το ρήμα. Κυριαρχία: η πράξη του να ασκείς εξουσία πάνω σε κάποιον άλλο.

  *4 = ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΙ: Το να παραιτείσαι εξουσίας ή ελέγχου. Το άτομο που παραδίδει την εξουσία ή τον ψυχολογικό του έλεγχο σε κάποιον άλλο λέμε ότι υποτάσσεται σε αυτό το άτομο. Υποταγή: η πράξη/ενέργεια της παράδοσης του ελέγχου.

  *5 = ΜΑΖΟΧΙΣΤΗΣ: Αυτός που διεγείρεται, "φτιάχνεται" ή ικανοποιείται σεξουαλικά με το να λαμβάνει πόνο. Αντίθετο: Σαδιστής. Σχόλια: Παρά τη λανθασμένη ιδέα που επικρατεί, ο μαζοχιστής δεν διεγείρεται από όλες τις μορφές πόνου. Για παράδειγμα, είναι σχεδόν απίθανο να αισθανθεί διέγερση άμα σκοντάψει και χτυπήσει το δάχτυλο του ποδιού του. Ο πόνος με τα απαραίτητα συμφραζόμενα είναι αυτό που έχει σημασία.

  *6 = ΣΑΔΙΣΤΗΣ: Αυτός που διεγείρεται, "φτιάχνεται" ή ικανοποιείται σεξουαλικά με το να προκαλεί πόνο σε κάποιον άλλο. Αντίθετο: Μαζοχιστής (*5). Σχόλια: Ο σαδιστής δεν ευχαριστιέται απαραίτητα με το να προκαλεί πόνο αδιακρίτως. Για τους πιο πολλούς σαδιστές, η ηδονή έρχεται από τη γνώση ότι ο δέκτης ευχαριστιέται κι αυτός το ίδιο ως αποτέλεσμα της όλης εμπειρίας.

  *7 = BDSM: Ένα σύνθετο ακρωνύμιο για "B&D" [bondage (*8) & discipline (*9)], "D&S" [dominance (*3) & submission (*4)] και "S&M" [sadomasochism (*10)]. Χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε οποιεσδήποτε συναινετικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κάποια από ή όλα αυτά τα πράγματα. Ο όρος "BDSM" χρησιμοποιείται, κατά μια γενική έννοια, για να περιγράψει όποια κατάσταση ή πράξη, η οποία συμπεριλαμβάνει ερωτική ανταλλαγή δύναμης (*2), Κυριαρχία και υποταγή, παιχνίδι πόνου (*11), δέσιμο, παιχνίδι αισθήσεων (*12) ή ό,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

  *8 = ΔΕΣΙΜΟ: Οποιαδήποτε πράξη προϋποθέτει δέσιμο ή δέσμευση ενός ατόμου, όπως με σχοινιά, χειροπέδες, αλυσίδες ή διάφορες άλλες παρόμοιες περιοριστικές μεθόδους. Το περιοριστικό δέσιμο, που είναι η πιό δημοφιλής μορφή δεσίματος, είναι το να ακινητοποιείς κάποιο άτομο δένοντάς το (ή περιορίζοντας το με άλλο τρόπο) σε ένα αντικείμενο ή δένοντας μαζί τα άκρα του. Το διεγερτικό δέσιμο είναι οποιαδήποτε μορφή δεσίματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο να μην είναι ακινητοποιημένο (να εχει δηλαδή ελευθερία κίνησης) αλλά τα σχοινιά ή δεσμά να μετατοπίζονται και να μετακινούνται πάνω στο σώμα του, (συνήθως σε ευαίσθητες ή ερωτογενείς ζώνες). Μερικές μορφές του shibari είναι είδη διεγερτικού δεσίματος. Το άτομο που είναι δεμένο λέμε ότι είναι περιορισμένο ή δεσμευμένο.

  *9 = ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ: 1. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, στην οποία ένα άτομο εκπαιδεύει κάποιο άλλο ώστε να δρα ή να συμπεριφέρεται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως επιβάλλοντας αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς ή τιμωρώντας το για την αποτυχία εκπλήρωσης των προδιαγραφών. 2. (Αρχαϊκό) Οποιοδήποτε όργανο, το οποίο χρησιμοποιείται για να επιβάλλει πειθαρχία ή για να τιμωρήσει σωματικά, όπως το μαστίγιο ή η βίτσα της ιππασίας.

  *10 = ΣΑΔΟΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ: Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πράξη, η οποία προϋποθέτει την πρόκληση ή λήψη πόνου. Το παιχνίδι πόνου (*11).

  *11 = ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΝΟΥ: Οποιαδήποτε δραστηριότητα, με την οποία ένα άτομο προκαλεί πόνο σε ένα συναινεθέντα σύντροφο, έχοντας σαν σκοπό την ευχαρίστηση του ενός ή περισσοτέρων συμμετασχόντων.

  *12 = ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ: Οποιαδήποτε δραστηριότητα στα πλαίσια του BDSM (*7), που εμπεριέχει την δημιουργία ασυνήθιστων αισθήσεων σε ένα άτομο (του οποίου τα μάτια είναι καλυμμένα), για παράδειγμα με παγάκια, απαλή γούνα ή ύφασμα, κάποιο τραχύ υλικό και άλλα τέτοια παρόμοια πράγματα. Το παιχνίδι των αισθήσεων είναι πολύ πιο ήπιο απο το παιχνίδι πόνου και μπορεί να συμπεριλαμβάνει στοιχεία ανταλλαγής δύναμης (*2), αλλά όχι απαραίτητα.

  *13 = ΦΕΤΙΧ: 1. Επίσημα, (βάσει της ψυχολογίας) είναι ένα μη σεξουαλικό αντικείμενο του οποίου η παρουσία απαιτείται έτσι ώστε να επέλθει διέγερση ή κλιμάκωση. Ανεπίσημα, είναι ό,τιδήποτε, το οποίο γενικά δεν θεωρείται σεξουαλικό και το οποίο διεγείρει ένα άτομο, όπως το φετίχ με τα πόδια ή το φετίχ με τα δερμάτινα. 2. Ο,τιδήποτε από ή σε σχέση με το BDSM γενικότερα, για παράδειγμα κάποιο φετιχιστικό συνέδριο, μία φετιχιστική εκδήλωση. 3. Πράγματα, πράξεις/εφαρμογές/τεχνικές ή ενδυμασίες σχετικές με το BDSM, π.χ. φετιχιστική φωτογράφιση, φετιχιστικά ρούχα.


  (Πηγή: The Kinky Dictionary)


  -----

  Προτεινόμενο περαιτέρω διάβασμα:

  1. https://www.greekbdsmcommunity.com/forums/7785-λεξικό-αναθεωρημένο-λήμμα-1ο-ομοφυλοφιλία.html
  2. https://www.greekbdsmcommunity.com/...-2ο-vanilla-bdsm-libertinism-μέρος-πρώτο.html
  3. https://www.greekbdsmcommunity.com/...ένο-λήμμα-δεύτερο-μέρος-δεύτερο-συνέχεια.html
  4. https://www.greekbdsmcommunity.com/forums/7901-λεξικό-λήμμα-τρίτο-kinky-perv-διαστροφή.html
   
  Last edited: 26 Δεκεμβρίου 2008
 2. dora_salonica

  dora_salonica Contributor

  Θα το μεταφράσω αν θέλετε, έχω χρόνο και με ενδιαφέρει. Απλά ήθελα να ρωτήσω κάτι.

  Στον ορισμό του σκλάβου αναφέρεται ότι οι άνθρωποι που ταυτίζονται με τον ορισμό "Κυρίαρχος" ή "σκλάβος" συχνά βλέπουν την Κυριαρχία ή την υποταγή σαν ένα κομβικό σημείο της ταυτότητάς τους, σαν ένα απαραίτητο κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασής τους. Αυτή η ταυτότητα μπορεί να επηρεάζει σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής τους.

  Αν λείψει για κάποιο λόγο μία σχέση Κυριαρχίας ή υποταγής, τί κάνουν αυτά τα άτομα; Συμβιβάζονται; Χάνονται; Ή ψάχνουν τον επόμενο; Η πείρα σας τί λέει;

  Μπορεί ένας σκλάβος (κανονικός, όχι fake) να παραδοθεί κάποτε σε άλλον Κυρίαρχο; Θεωρητικά πώς δικαιολογείται αυτό; (Για νήμα πάει, φτου γαμώτο).
   
 3. blindfold

  blindfold Contributor

  φαντάζομε συμβιβάζοντε... αλλιώς αργοπεθαίνουν ...


  αν είναι κανονικός με τότε δεν υπάρχει περίπτωση να παραδωθεί ,γιατί απλά δεν έχει το δικαιόμα της επιλογής αλλιώς είναι υποτακτικός ,απότι έχω καταλάβει εννοείτε τον σκλάβο ως άτομο άβουλο... σωστά ;

  θεωρητικά είναι βαρετό ,ουσιαστικά θα ήταν απελπισία ,μου θυμίζει μία ταινία με zombies όπου οι άνθρωποι από την ρουτίνα και την ανία της καθημερινότητας μετατράπηκαν σε zombies και οι ήρωες κάτι ξεχασμένοι από την κοικωνία τους σκοτώναν με συλλογές απο cd ...
   
 4. Emma

  Emma Contributor

  Οκ η μετάφραση  

  Δώρα είδα το δικό σου ποστ αφού είχα ήδη κάνει τη μετάφραση  
  Θα ζητούσα όμως, ούτως ή άλλως, να το κοιτάξει και κάποιος άλλος για να το διορθώσει (οπότε go for it!), μιας και η δικιά μου μετάφραση είναι "κυριολεκτική". Δεν γνωρίζω τους ακριβείς όρους του χώρου στα Ελληνικά και το άλλο μου πρόβλημα είναι ότι, επειδή σκέφτομαι πλέον στα Αγγλικά και μόνο (κατά τη πλειοψηφία), ενώ ξέρω τί σημαίνει κάτι, δεν ξέρω/θυμάμαι πολλές φορές την ακριβή/σωστή του μετάφραση στα Ελληνικά.

  Ευχαριστώ πολύ!  
   
  Last edited: 30 Νοεμβρίου 2008
 5. johnny

  johnny Regular Member

  Απάντηση: Απλές περιγραφές/εξηγήσεις των κυριοτέρων status στο BDSM

  ευχαριστουμε demoness.πολυ χρησιμο. βοηθα αρκετα εμας τους νεους του χωρου.
   
 6. souldusk

  souldusk Regular Member

  Σ' ευχαριστώ. Όντως βοήθησε στην παιρεταίρω εμπέδωση γνώσεων που συνεχίζω να αποκομίζω από εδώ...
   
 7. Έχουμε ξεχάσει και το στάτους: ELLINAS/IDA

  Που αποτελεί από μόνο του την πεμπτουσία των πάντων
   
 8. Badfish

  Badfish Regular Member

  Πολυ χρησιμο οντως. Να ηταν και εικονογραφημενο ...   θενκιου ουανς εγκεν.. Demoness :*​
   
 9. Vicky

  Vicky Regular Member

  Τέλειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολυ  
   
 10. kkar

  kkar New Member

  Τέλιο πόστ
   
 11. Lady_Dementia

  Lady_Dementia DemonLure the Seductive Contributor

  Emma πολύ επεξηγηματικό το ποστ τούτο εδώ..
  Thank you!! :*
   
 12. gothoula

  gothoula Regular Member

  Emma, thank you a million!!! Πολύ ευγενικό που τα μοιραστήκατε μαζί μας.
  Νόμιζα ότι ήμουν καλά ενημερωμένη αλλά ορισμένα πραγμάτικα με διαφώτισαν!
  Αποθήκευσα κ ετοιμάζομαι για αποστήθιση.. Άντε κ στην πράξη lol
   
  Last edited by a moderator: 26 Νοεμβρίου 2008