Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρχές και Δεσμεύσεις Σκλάβων

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Resources and Tutorials' που ξεκίνησε από το μέλος lara, στις 28 Φεβρουαρίου 2006.

 1. lara

  lara Αυτοδεσποζόμενη Contributor

  PRINCIPLES & COMMITMENT
  INTRODUCTION AND TRANSMITTAL
  By SlaveMaster

  INTRODUCTION
  So, you think you want to be a slave? Whether or not to become a slave is probably the most important decision you will ever make, and it will probably be one of the most difficult. If you are truly meant to be slave, and don't pursue becoming one, you risk living unfulfilled, denying your destiny, and living with the "hole" in your life that keeps telling you that something is missing. If you decide to become slave, then you must go through the arduous, challenging task of giving up your ego, abandoning being human, and accepting every experience necessary to become that which you are meant to be. Either way, a difficult decision. There is no easy route, nor alternative.

  You must be convinced that being a slave is the very best thing you can do with your life. This process will replace who you are now. Becoming a slave requires a devoted commitment to the truth. All slaves are human before being BORN. Most of the experiences required to become a slave, you cannot even imagine now, as a human. You cannot become a slave out of desperation, or out of a lack of other choices. Every day, all the way through the process, you must know that you are doing the very best possible with your life. Slavery cannot be a second choice, it must be your first choice.

  This is not like arranging a trip to Disneyland. This isn't entertainment. This isn't for play. It is a very serious process, and a serious commitment. This will define who you are, how you act, how you live, and what you do, for the rest of your life. The process develops through sessions that give you the chance to become informed about what that means, and time to incrementally accept and adjust to what is being learned. Ultimately, you must be made to accept absolute obedience, without the possibility of questioning your SlaveMaster, in any area, no matter how small, forever. Submitting to each step of the processes that will make you a BORN slave will be the last decision you will ever have the right to make.

  A slave cannot decide to become a slave; it can only decide to go through the processes that make it a slave. If a slave could decide to be a slave, it could just as easily decide not to be. This is a real process, that results in real slavery, with the same, real, lack of control and decision making that characterizes slavery. This is not an agreement, this is not a legal issue, not a contract. This is a planned process. It develops an animal that cannot live in any other way, but in absolute obedience to one man, for whom it lives its life, and whose life it lives.

  A slave is a special creature of the universe. it is marked with a calling to do what humans cannot. it is developed, strengthened, empowered, given structure, fabric, and timbre that makes it immutable, solid in its self identity and self esteem. Complete obedience is the price of admission. Any less, and a man remains too weak to be slave. it must also experience everything necessary to know what a slave must know to live as slave, before being BORN to slavery. BORN slaves are qualified to be slaves, and know they're qualified.

  Becoming a slave requires a tremendous amount of effort and time, both for the slave and for its SlaveMaster. For those who are geographically separated, there is also the expense of travel. There is an emotional and psychological cost that comes from being exposed to a strong, single truth. All of life's issues, focused and placed before the slave must all be dealt with. There is no escape, and nothing goes away, it is only postponed at best. There is no way to cheat the process, and no short cuts. Regardless of experience, no one has a head start. Absolute honesty is a slave's creed, and is critical to beginning the relationship with your potential, permanent Owner, your SlaveMaster. Too much is at stake to be dishonest, and the process uncovers every truth, even those invisible to you now. It is futile even to hope that any dishonesty can succeed.

  There are two elements that test the mettle of a man who wants to be a slave, each of which must be examined. The first is whether or not the "seed" of slave is inside, waiting to be developed and BORN. The second is whether or not you have the courage and strength to pursue and live the lifestyle of a slave. You will be asked to invest everything you are in becoming a slave. You must know that it has value, or there is no motivation to go through the lengthy, involving processes that makes you slave.

  To answer whether or not a man is meant to be a BORN slave, you have either already been asked, or are now asked to write down why you want to be a slave, and why you think you were meant to be. What characteristics and interests tell you that it's right? Taking the time to examine how you feel about slavery, the self image, and why it's right, will provide a basis from which we can reach some good conclusions. It's used to minimize the error in deciding whether you should begin training into your final lifestyle. Trial and error is not a good method for this.

  The second question is one of courage and strength. It has been said, "The good things in life are the mortal enemies of the best things in life." When things are going well, when we feel a certain confidence about our lives, and that "little hole" that seems to be annoying us is the only distraction we have, it is hard to make a life-changing decision. If things aren't going well, then we question if we are pursuing slavery out of desperation, for a lack of alternatives. Are you willing to make a change, to invest the necessary effort in something that is so permanent and long lasting? Is it ultimately worth risking everything you are now, for an unknown self identity, particularly when you know that society in general, most of the gay community, and much of the leather community looks with disdain and criticism at slaves?

  Enclosed are a list of principles that are natural for a slave, and that need to become natural for a human trainee to prepare it for its slavery. These principles are in effect whenever a trainee is in My presence, no matter what the circumstances, or the amount of time. The principles partially define the reality of slavery. They will apply for the rest of your life, not just when you feel like it, or when it appeals erotically, but always, and by another's choice. Understand what they imply in terms of the control and the reality of not having choices. Note your honest reaction. These principles will not be negotiated, nor ignored. You cannot become slave without earnestly embracing all of them, exactly as described, in addition to every order you will ever be given. It is because of the nature of slavery that they are important, not because they have arbitrarily been deemed important. If the principles are compromised, the cost is failure to produce BORN slavery, a waste of your time and Mine.

  The ultimate result of the training process is that a man does become slave. It isn't an option. It isn't something that you decide will happen. It happens, inevitably, so long as you continue through the sessions which produce slavery. My commitment, however, to a BORN slave, is for life. If a man goes through all the processes that make it slave, it becomes slave and creates for Me a commitment that will never end.

  If a potential slave cannot accept and plan to adhere to the principles by which it will live its life in slavery, it isn't ready, it has far too little commitment to the only process that I know that produces real slavery in today's society. There will be a lot experienced during the process that will demand even stronger commitment. A slave commits, in time, to only one session at a time, with the option to end between every session. It is impossible to become true slave without the willingness to cooperate in the process, to agree to the training. Living in the environment described, is a part of that training. Without a strong level of commitment to the process, a man only fights it all the way along. With such foot-dragging reluctance, if the simple basics cause a problem, it is a waste of time for a man to begin.

  Spend the time necessary to describe accurately, the way you feel about slavery, why you want to be slave, what that means to you, and why you think you must become slave. Regardless of how strongly you feel, slavery cannot be created. It can only be discovered and developed. There is no reason to try to convince yourself that you are meant to be slave, if you are not. Understand the principles, understand your reaction to them, then record your feelings.

  My first responsibility is to help you determine if you are meant to be slave. Next, to provide the training necessary to confirm that, and provide BORN slavery. Then, finally, to manage your life for the rest of your life. I, therefore, consider it important that all your questions and concerns are answered, so we can make the best possible decision about what to do. Become informed about what I believe. Metropolitan slave magazine has published both "SLAVES ARE BORN TO SLAVERY" and "DIPPED IN THE YELLOW DYE". Together, they discuss the basics of true slavery. Let Me know if you don't have access to those articles, and I'll send you reprints.

  My very best to you in this very serious pursuit. The world needs slaves, and I hope that you're qualified to satisfy that urgent need. The value of My life depends on your successful slavery, in truth.  SLAVEMASTER'S
  SLAVES' PRINCIPLES AND COMMITMENT


  1. INTRODUCTION
  Obedience is the goal. Practiced constantly, it is the only mentality and thought, that will allow a potential slave to develop into its slavery. A slave's only pleasure is from obeying. These principles allow a slave to obey, at all times and in all circumstances. Living by the Principles both provides for becoming a slave and living as slave. Embrace these Principles. Find ways to occupy your whole life with them. That is My purpose, and yours.


  2. GENERAL BEHAVIOR
  a. A slave never asks permission, nor is permitted the use of the word "may." Either of those expressions implies that the slave could want something that the SlaveMaster does not. The SlaveMaster's response then becomes one of either acquiescing to the request of the slave or denying the request. Since a slave only wants and needs what its SlaveMaster wants and needs, there can be no conflict and the slave only asks the SlaveMaster's intention regarding the activity of the slave.

  b. A slave is denied the use of any of the items listed next, without first determining the SlaveMaster's explicit intention by asking. Whenever the slave is living in the SlaveMaster's home, the same applies, even when the SlaveMaster is away from the home, or the slave is away from the home. All activity must be requested in advance. The SlaveMaster must know of all the slave's activities, all the time, no exceptions. Even when the slave is working, where the slave is, what it is eating or drinking, and where it is going must all be known before the slave leaves the SlaveMaster's home or presence.

  c. The specific items which never are used, except when ordered, include:

  i. Food/drink (water is excepted when NOT is the SlaveMaster's space, e.g. while the slave is at work, or when the SlaveMaster is away from the home)

  ii. Electronics No exceptions, including telephone.

  iii. Furniture Both public and private

  iv. Clothing (except a slave will not use this as an excuse to expose itself in any way that is illegal)

  d. The slave never, under any circumstances touches the SlaveMaster's devices used in the control, discipline, or training of His slaves. If a slave is ever ordered to bring any device to Him, the slave will do it only with its mouth. If it cannot, then the device is left alone.

  e. Anything, including clothing that the SlaveMaster puts onto a slave is left on. It is considered to be locked on, and only removed by the SlaveMaster. Included is items such as hats. To remove a restraining device or anything else used in its training would be a violation of both this and the previous principle.


  3. HAND COMMUNICATIONS AND POSITIONS
  The following are the standard hand communications, used and accepted the same as an oral order. They are commonly used because distance or noise make speech difficult to understand, or to maintain existing quiet. Unique positions are defined here.

  a. FLATHAND DOWN = SIT, means on the floor. If immediately previous position was non-standing, return to previous position.

  b. FLATHAND UP = STAND, into a non-presented position from any previous position.

  c. ONE FINGER = POINTS TO LOCATION, slave goes to and remains in general area, goes to person, takes position on seat or bed, helps someone with or answers door, answers phone, retrieves indicated object, or otherwise performs the task the point would imply.

  d. TWO FINGERS = PRESENT, same as FULL PRESENT. A montionless position, slave up on its knees, not sitting on its legs, knees spread shoulder width, arms locked behind its back with each hand clasping the opposite wrist, chest held strongly, head bowed, eyes down. Any PRESENT positon is held until ordered to do otherwise.

  e. THREE FINGERS = STAND AT LOCATION, by planting one foot which does not move from the present location, or location pointed to. Free to talk or move but must keep Owner in sight and be ready to respond.

  f. FOUR FINGERS = STANDING PRESENT, each foot in contact with the next, in line, or along line described by the point.

  g. FIVE FINGERS = INSPECTION, remove any cloths, stand PRESENTED, feet in contact, modified by wider stance, hands interlocked behind the base of the head, and knees slightly bent and spread apart, for maximum exposure to all parts of the body.

  h. SINGLE PUSH ON SHOULDER = STAND, from PRESENT position.


  4. OBEDIENCE
  It is the heart, character, and fiber of a slave to be obedient. Obedience is the prompt, eager, and cheerful wanting only what its Owner wants. It is disobedient for a slave to:

  a. Indulge in, express, display, or act out anger, moodiness, or any form of disruptive emotion, behavior, or thought. Such characteristics are a violation of cheerfulness.

  b. Display by tone, body language, or expression its disagreement with, evaluation of, or lack of earnest acceptance of any order. It is a violation of eagerness to do so.

  c. Delay beginning any action. The "Sir, Yes Sir. Thank You, Sir!" which follows any order is expressed while the action begins. Any sign of stall, diversion, creation of extra movements or behavior is a violation of promptness.

  d. Judge or criticize anyone or anything. This is an arrogant, destructive and disobedient activity that isn't tolerated because of its adversity to, and inconsistency with the character of a slave.

  e. Gossip about another slave, a Master, the SlaveMaster, or any other person, no matter how cleverly disguised by the ego as "discussion." It is a negative activity that involves judgement and prevents slavery. slaves are encouraged to discuss themselves, their own reactions, and to talk with and about those who are present in the conversation whenever they are otherwise free to be in conversation.

  f. Complain about anything or anyone. A slave is invited to discuss anything with its SlaveMaster. With anyone else, no complaint whatsoever shall ever be expressed by word, action, tone, body language or other means. Complaints are nothing but a poorly disguised form of excuse. Excuses prevent change. Without change growth is impossible.


  5. ENTERING AND LEAVING SLAVEMASTER'S PRESENCE AND CONTROL
  a. A slave never says "hello" or "goodbye" to its SlaveMaster. These two processes are replaced by a process of entering the SlaveMaster's presence and leaving it, described below. When a slave "says hello" it is surrendering itself to the SlaveMaster's control. When the slave "says goodbye" it is asking to have that control extended while away from the SlaveMaster. This principle applies whenever:

  i. A slave enters or leaves the SlaveMaster's dwelling

  ii. The SlaveMaster enters or leaves the slave's dwelling, or

  iii. A slave enters or leaves the same space as the SlaveMaster, any where, either public or private.

  b. ENTERING PRESENCE.

  Whenever it would be appropriate for a non-slave to say "hello", a slave PRESENTS itself as soon as practical. Only urgent needs, like emptying a car parked in a loading zone would delay the PRESENTATION. The PRESENTING position presents the strength and the power of the slave. It is not a weak, nor submissive position.

  After a slave feels the PRESENCE of its slavery, the slave says one time to its SlaveMaster, "SlaveMaster, Sir." First, the slave takes whatever time is necessary to feel its slavery, the strength and dedication of its slavery, to let the rush and static of the outside world to subside, and to find the peace, power, and presence of its slavery before speaking its Owner's name, the name of the man with whom it will share its identity, and accept His control.

  The slave remains motionless in the PRESENT position, until it is either told to "continue", or given some other order. When told to "continue", if the slave was in the process of fulfilling some other order when it PRESENTED itself, it returns to that activity. If the slave was not fulfilling another order, it is free to honestly express itself physically after it is told to "continue." The slave might wrap its arms around the leg, etc.

  Afterwards, the slave will normally be ordered to disrobe. If the slave is in the SlaveMaster's home and it has not already been ordered to disrobe, the slave asks, "Do You wish Your slave to continue Sir?" If the response is affirmative, the slave says, "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" and immediately proceeds to the slave space, or other designated area, to disrobe.

  c. LEAVING THE SLAVEMASTER'S PRESENCE.

  Whether the slave is leaving to go to work, leaving because a session is ended, to fulfill some order that the slave was given earlier, or because the SlaveMaster is leaving, The slave does the following:

  i. PRESENTS itself

  ii. Says "SlaveMaster Sir?"

  iii. Awaits the SlaveMaster's acknowledgment

  iv. Asks, "Sir, do you wish Your slave to continue in Your service Sir?"

  v. Responds, "Sir, Yes Sir, Thank You Sir." regardless of answer

  vi. If answer is affirmative, the slave is free to leave the SlaveMaster's presence, or the SlaveMaster will leave.

  d. ENTERING THE SLAVEMASTER'S CONSCIOUSNESS.

  The two processes above, describe how a slave is to say "hello" and "goodbye." That applies only when a slave and its SlaveMaster comes into the same space, or they separate. Within the same space, there are times when there is a temporary break in the control, the slave is separated within the building to fulfill an order it has been given. General control is exercised by authorizing everything the slave does. Specific control is lost because the slave is out of the line of sight, or in another room. There are specific ways a slave must leave its Owner's consciousness and re-enter it.

  i. As every order is completed, a slave PRESENTS itself within eyesight of the SlaveMaster.

  (1) The slave optionally PRESENTS STANDING only if the SlaveMaster is standing

  (2) Otherwise, the slave PRESENTS normally, on its knees

  ii. The slave remains motionless in the PRESENT position until it is given another order.

  iii. If the slave has a question it says "SlaveMaster Sir?"

  iv. Awaits acknowledgment

  v. Asks its question, as described in the Communications section

  vi. Responds "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  vii. If the question has become an order, takes care of the new order, or

  viii. Additionally asks "Sir, do You wish Your slave to continue Sir?"

  ix. Responds "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  x. Continues or remains as ordered.

  e. LEAVING THE SLAVEMASTER'S CONSCIOUSNESS.

  The slave separates itself physically from its SlaveMaster only when:

  i. it has been ordered to perform a task that requires the slave to separate

  ii. The slave asks, in normal format, if the SlaveMaster wants it to continue

  iii. The slave says, as a minimum, "Sir, Your slave will..., if You wish Sir?" e.g. ...answer Your phone.

  When the slave is asking what the Owner's intention is, it can add, "and return?" to the question. Sometimes the SlaveMaster will tell the slave, "and return" after answering its question. When the "return" is used, whether a part of the slave's question, or because the Owner has ordered it, the slave comes back into the position and activity that it was performing when it left. The slave would not PRESENT when it returns, and, instead, would sit back down, lie back down, or immediately return to the activity being performed when it asked the Owner's intention.


  6. COMMUNICATION
  a. "SlaveMaster" is the SlaveMaster's role, title, and name. A slave will always refer to Him only as "SlaveMaster" or "The SlaveMaster" depending on how it is being used in a sentence, and to whom the slave is speaking.

  b. A slave's primary reference to itself is always "Your slave" when speaking to its SlaveMaster. When speaking with others, a slave refers to itself as "this slave" and uses "it" as a secondary reference. A slave will never use the words "me", "my" or "I". The only exceptions are that a slave can say "my SlaveMaster", "my slave brother", "my slavery", "my Owner", or "my obedience".

  c. A slave says "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" every time the slave:

  i. Is given any acknowledgment

  ii. Is told any piece of information, even if it doesn't affect it

  iii. Has its speech or behavior corrected or explained

  iv. Answers any question in the affirmative

  The slave says "Sir, No Sir, Thank You Sir!" when its response is negative.

  The slave may occasionally strengthen the response by responding, "Sir, Yes Sir, Thank You SlaveMaster Sir!". Another alternative when answering a question for information only is "Yes SlaveMaster, Thank You Sir!" These variations are intended to only be used appropriately, and cannot become a substitute for the normal response of "Sir, Yes Sir, Thank Your Sir!"

  d. A slave never speaks unless spoken to. When the slave feels a need for the SlaveMaster's attention, the slave comes into the SlaveMaster's consciousness by:

  i. PRESENTING itself appropriately, either full or standing

  ii. Immediately asking only one time "SlaveMaster Sir?"

  The slave expresses its request for the SlaveMaster's attention regardless of what the SlaveMaster is doing at the time. The request is presented in such a way as to not disturb what the SlaveMaster is doing at the time, but sufficient to make the SlaveMaster aware of the request.

  iii. Awaits the SlaveMaster's acknowledgment

  iv. If asking a "yes" or "no" question says "Sir, do You wish Your slave to...,Sir" (whatever yes/no question the slave has), beginning with "Sir" and ending with "Sir".

  v. If asking to piss, asks "Sir, do You wish Your slave to take Your piss, Sir?"

  vi. If tending to itself, asks "Sir, do You wish Your slave to take care of itself, Sir?" When the slave feels the need to do more then piss, like shaving, showering, taking a crap, etc., this is the appropriate question.

  vii. The slave responds "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" no matter what the SlaveMaster's response to any question.

  viii. If the question implies an action (as when the slave asks about pissing), the slave, after the normal "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" response, must complete what is then an order.

  ix. If the question doesn't imply the slave's action, the slave must additionally ask "Sir, do You wish Your slave to continue Sir?" Again, the slave will respond "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" no matter what answer is given.

  x. If the slave feels the need to ask a question that is longer than a yes/no question, the slave asks:

  (1) "Sir, do You wish Your slave to ask a question Sir?"

  (2) Awaits the SlaveMaster's response.

  (3) Says "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  (4) asks its question if the SlaveMaster's response was affirmative

  xi. If the slave feels the need to make a comment, it asks:

  (1) "Sir, do You wish Your slave to make a comment Sir?"

  (2) awaits the SlaveMaster's response

  (3) responds "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  (4) makes the comment, if question answered in affirmative.

  e. When the slave is already engaged in conversation with the SlaveMaster, the slave doesn't have to enter the SlaveMaster's consciousness by saying "SlaveMaster Sir?"

  f. When the SlaveMaster has asked His slave a question, the slave doesn't need to ask the SlaveMaster's intention regarding making a comment,.

  g. A slave refers to other slaves as "slave", as "slave (first name), "slave brother", or the BIRTH number of a BORN slave.

  h. "Sir, beg Your pardon Sir" is the only way a slave expresses its accidental activities. A slave never says "sorry", nor "excuse me." It would be appropriate for a slave to use "Beg Your Pardon Sir" in a crowd when it has bumped into another.

  i. "Sir, beg Your pardon Sir" is also the appropriate response when a slave didn't hear or clearly understand an order. A slave says "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" only when it fully understood the explanation or order and when it feels the appreciation for having it given it.

  j. A slave enters into a conversation in the SlaveMaster's presence by asking "SlaveMaster Sir?" "Sir, do You wish Your slave to make a comment Sir?" This allows the slave into the conversation. The SlaveMaster might also directly invite the slave into the conversation with a sign, a word, a look, or a nod which indicates the Slavemaster's order to speak. The slave, as always, responds "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  k. When speaking with the SlaveMaster, every sentence is begun and ended with the word "Sir", and EVERY pause filled with "Sir" whether for a breath, a new thought, or any other purpose. When there is more than one thought to express, the slave can use a single "Sir" between sentences so that two "Sir's" aren't expressed together. Thoughts are expressed clearly, succinctly, and without run-on. Each thought is ended, rather than held with "you know", "uh" or any other holder of speech. No holder of speech is ever used except for "Sir."

  l. slaves are free to speak between themselves, even in the presence of their SlaveMaster, so long as it is not distracting, does not compete with what the SlaveMaster wants to express, can be immediately and easily interrupted by the SlaveMaster interjecting, and doesn't interfere with the position the slave is currently holding. Being PRESENTED is a non-moving position. Speech is not an excuse to move.

  m. A slave can always ask for clarification and understanding. it can ask if the SlaveMaster is ready to receive its comments, but a slave does not ever argue!

  n. In writing, any reference to a slave is always in the small case, even at the beginning of a sentence. References to persons of respect are always capitalized. The use of "I", "me", and "my" applies to writing, the same as in speech.


  7. ORDERS
  a. Every question a slave asks regarding the SlaveMaster's intention becomes an order once the SlaveMaster answers.

  b. A slave PRESENTS itself to say with its presence that it has completed all orders, has no need for the SlaveMaster's attention, and is ready for the next order. When all current orders are complete, the slave comes within the SlaveMaster's line of sight, and presents itself. If the SlaveMaster is sitting or lying down, the slave presents itself in the standard way, fully PRESENTED, on its knees.. When the SlaveMaster is standing, the slave has the option to PRESENT itself STANDING, but can always fully PRESENT itself whenever that is what feels natural.

  c. Anything else may be added as is deemed important. Further, as time progresses, through its training, advice will become orders for the slave. Some of those orders will include what the slave is to do between sessions to improve its life, to prepare for slavery. Ultimately, with BIRTH, the control is absolute, and life long. During the training, the orders deal with obvious improvements that should be made to prepare the slave for the responsibilities it will have after BIRTH.


  8. BEHAVIOR
  a. In general, a slave must learn and accept all slave behavior as being normal, and learns to behave in a way that IS natural-looking and feeling. Additionally, the slave always acts and responds to make the SlaveMaster look "right" about the orders He gives. A slave does not respond in any way that causes the appearance that the SlaveMaster has made a mistake. This is not a game of "gotcha."

  The slave is considered a part of the SlaveMaster's body. The slave is to learn to act as naturally, with the same obedience, lack of attitude, and coordination as any other part of the SlaveMaster's body. To act any other way, is to act in a disabled, disrespectful, and disobedient way. A slave does not invite mockery nor criticism, and feels none when it is doing as ordered. If the slave cannot accept its behavior as normal, it is unfair to expect the public to accept it as normal. A slave always acts with dignity, and in a way that reflects positively on its Owner and its brothers.

  b. A slave stands, no matter what the circumstance, whenever its SlaveMaster stands or enters the same room or space as a slave. Even if the slave has been told to "stay" or to "sit", that order is only good until its SlaveMaster next enters or stands.

  c. When told to "sit", a slave sits on the floor. That is what "sit" means to a slave. When a slave is told to "lie down," it does so on a slave mattress or pad, not a bed. Beds and chairs are furniture which a slave is not authorized to use without being specifically ordered to do so.

  d. A slave does not sit anywhere, at any time, without the specific order of its SlaveMaster, except for in a room designated as slave space. That space may be designated within the SlaveMaster's home, or at any other location. If such a space is not designated, then a slave is NOT free to sit. Even when in the slave space, if the SlaveMaster enters that space, the slave would immediately rise to the PRESENT position, and remain in that position until told to "continue" or until given another order.

  e. A slave never begins to eat until its SlaveMaster has begun, AND everyone due respect who is within the SlaveMaster's communication or concern has begun. A slave's authority to eat is given when the SlaveMaster authorizes food to be prepared for the slave, or when a slave is authorized to order from a menu. A slave does not ask if it is its SlaveMaster's intention for the slave to eat when there is food sitting in front of the slave, but it doesn't begin to consume that food until all, except slaves, have begun. If any Master in the area is not eating, the slave must have an explicit order to begin eating. At an eating table, a slave stands PRESENTED, rather than fully presenting while awaiting orders to sit and begin.

  f. A slave only uses the toilet the SlaveMaster has designated for it to use, and never uses the toilet seat, nor stands in front of that toilet to piss. When a slave uses the designated toilet, or any clean, private toilet, the slave lifts the lid and seat, then sits on the rim of the seat. Afterwards, the seat and lid are lowered.

  g. When a slave feels the need for food or drink, the slave always asks its SlaveMaster His need first, then adds, "and Your slave?" A sample behavior would include:

  i. PRESENTING appropriately, either full or standing

  ii. Asking "SlaveMaster Sir?"

  iii. Awaiting acknowledgment

  iv. Asking "Sir, do You wish Your slave to get You some water Sir?"

  v. Responding "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  vi. Then adding "and Your slave Sir?"

  vii. Again responding "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!"

  h. Whenever another slave presents, all slaves in the presence of the one who is required to PRESENT will PRESENT with that slave, i.e. a slave never watches another slave PRESENT itself, it joins the other slave in PRESENTING. Once PRESENTED, all slaves must wait for an order which allows each slave to move once again. The only exception is when the NON-PRESENTED slaves have been ordered to sleep and are in their ordered positions to sleep or when bound or otherwise encumbered in such a way that the PRESENTATION position cannot be physically achieved. PRESENTED slaves always align in an orderly fashion.

  i. A slave walks to the left and about one step behind its SlaveMaster, with its hands behind its back. Even when walking, as always, a slave only speaks after it has requested "SlaveMaster Sir?", unless responding to its SlaveMaster's questions.


  9 . PUBLIC BEHAVIOR
  a. A slave responds to its SlaveMaster's presence in public the same as in private with some modifications to prevent inviting public criticism. The slave's behavior must always engender respect for slavery, and for its SlaveMaster. No activity is to ever intentionally nor carelessly endanger that objective. Under most public circumstances, the following modification will accommodate the public's acceptance and understanding.

  b. In the general public, a slave normally would PRESENT STANDING instead of FULLY, to enter or leave the SlaveMaster's presence.

  c. In a restaurant, a slave stands at the end of the booth in a modified PRESENT, much like a parade rest, with the hands held open over the crack of the ass, until the SlaveMaster tells the slave, or points to the seat, to indicate that the slave should sit. The slave would discretely say "Sir, Yes Sir, Thank You Sir!" and take its seat. When the SlaveMaster stands for any reason, the slave would again rise to the modified PRESENT STANDING position. it would enter the position gracefully, and naturally, to not look hurried, clumsy, or "put on." The slave remains in that position until the SlaveMaster issues another order. A slave stands by in the same modified PRESENT STANDING position under any circumstance within the restaurant that it would be doing so privately.

  d. A slave refers to every man, regardless of age or position as "Sir" at least once in every conversation. This includes check out clerks and everyone else with whom the slave comes in contact. The only optional exception, is a clearly declared slave.

  e. In a public, or work situation around people who are not aware of the lifestyle, or where it would clearly be inappropriate, a slave does its best to avoid "I", "me", and "my" through the use of phrases such as "One might recommend..." or "This one would..." A slave never uses language which would invite criticism, cause disrespect for slaves, or endanger the effectiveness of the slave's work or profession.


  10. PROTOCOL AROUND OTHERS IN THE LIFESTYLE
  a. Whether in public, or private, a slave PRESENTS itself, in this sequence, to:

  i. its SlaveMaster, expressing "SlaveMaster Sir", until told to continue or ordered otherwise.

  ii. The Master to whom the slave has been assigned, when applicable, express "Master Sir", remain until told to continue or otherwise ordered.

  iii. PRESENT to others by direct order. When alone, a slave PRESENTS to other knowledgeable Masters who understand the PRESENT formality, whom the slave has previously met.

  When a slave is with its Master, the slave's obedience is to its SlaveMaster unless its SlaveMaster directs, "Serve Your Master" at the time of presentation. Nevertheless, a slave obeys any order either its SlaveMaster or its Master issues. It is the SlaveMaster and Master's responsibility to assure there are no conflicts.

  iv. Finally, PRESENT STANDING to each BORN slave. All other activity must have been satisfied, and is done at the first opportunity that isn't distracting nor disturbing to the slave Owners. Express "slave." to show respect for another part of the SlaveMaster. When a response has been received from the BORN slave, the slave is free to continue whatever activity or circumstance it was in. BORN slaves also present to each other in the same way.

  vi. Other slave brothers.

  b. Whenever anyone touches, fondles, grabs, or otherwise uses a slave without the Owner's permission, the slave respectfully says "Sir, this is the SlaveMaster's slave. Please get His permission to use it Sir." The slave will neither indicate interest nor discouragement, nor show attitude of any form when expressing this truth.

  This slave has read everything above, understands it, and agrees to accept, and live by the principles listed. Failure to comply will be used only to indicate this slave's intention to immediately end this relationship, and to end its training.

  Το άρθρο αυτό το είχα φυλάξει από παλιά, από το http://www.bornslaves.com/principles.html , το οποίο μάλλον δεν υπάρχει πια, ή είναι σε ανακατασκευή.
   
 2. dora_salonica

  dora_salonica Contributor

  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΚΛΑΒΟΥ
  ________________________________________
  ΑΡΧΕΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ από τον SlaveMaster

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Ώστε πιστεύεις ότι θέλεις να γίνεις σκλάβος; Το να γίνεις ή όχι σκλάβος είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρεις ποτέ, και ίσως θα είναι μία από τις πιο δύσκολες. Αν είσαι όντως φτιαγμένος για να γίνεις σκλάβος, και δεν αποζητήσεις να γίνεις, διακινδυνεύεις να ζεις χωρίς πλήρωση, αρνούμενος το πεπρωμένο σου, και ζώντας με το «κενό» στη ζωή σου που συνέχεια σου λέει ότι κάτι λείπει. Αν αποφασίσεις να γίνεις σκλάβος, τότε πρέπει να περάσεις μέσα από το κοπιαστικό, δύσκολο έργο της εγκατάλειψης του εγώ σου, της αποποίησης της ανθρώπινης φύσης σου, και της αποδοχής κάθε εμπειρίας που είναι απαραίτητη για να γίνεις αυτό που ήσουν φτιαγμένος να γίνεις. Όπως και νάχει, μία δύσκολη απόφαση. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, ούτε εναλλακτική οδός.

  Πρέπει να είσαι πεπεισμένος ότι το να είσαι σκλάβος είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις με τη ζωή σου. Αυτή η διαδικασία θα αντικαταστήσει αυτό που είσαι τώρα. Το να γίνεις σκλάβος απαιτεί μία αφοσιωμένη δέσμευση στην αλήθεια. Όλοι οι σκλάβοι είναι άνθρωποι πριν ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ. Τις περισσότερες από τις εμπειρίες που απαιτούνται για να γίνεις σκλάβος, δεν μπορείς ούτε να τις φανταστείς τώρα, ως άνθρωπος. Δεν μπορείς να γίνεις σκλάβος από απελπισία, ή από έλλειψη άλλων επιλογών. Κάθε μέρα, κατά την διάρκεια της όλης διαδικασίας, πρέπει να ξέρεις ότι κάνεις το απολύτως καλύτερο δυνατό με την ζωή σου. Η σκλαβιά δεν μπορεί να είναι δεύτερη επιλογή, πρέπει να είναι η πρώτη σου επιλογή.

  Αυτό δεν είναι σαν να κανονίζεις ένα ταξίδι στη Ντίσνευλαντ. Δεν είναι διασκέδαση. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι μία πολύ σοβαρή διαδικασία και μία σοβαρή δέσμευση. Αυτό θα καθορίσει ποιος είσαι, πώς δρας, πως ζεις, και τι κάνεις, για την υπόλοιπη ζωή σου. Η διαδικασία εξελίσσεται μέσα από συνεδρίες που σου δίνουν την ευκαιρία να ενημερωθείς σχετικά με το τι σημαίνει αυτό, και χρόνο ώστε να αποδέχεσαι όλο και περισσότερο και να προσαρμόζεσαι σε αυτό που μαθαίνεις. Τελικά, θα πρέπει να αποδεχτείς απόλυτη υπακοή, χωρίς την δυνατότητα να αμφισβητείς τον δικό σου SlaveMaster, σε οποιοδήποτε πεδίο, όσο μικρό κι αν είναι, για πάντα. Η παράδοσή σου σε κάθε βήμα των διαδικασιών που θα σε οδηγήσουν στη ΓΕΝΝΗΣΗ σου ως σκλάβου θα είναι η τελευταία απόφαση που θα έχεις το δικαίωμα να πάρεις.

  Ένας σκλάβος δεν μπορεί να αποφασίσει να γίνει σκλάβος. Μπορεί μόνο να αποφασίσει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που θα τον κάνουν σκλάβο. Αν ένας σκλάβος μπορούσε να αποφασίσει να γίνει σκλάβος, θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να αποφασίσει να μην γίνει. Πρόκειται για μία αληθινή διαδικασία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αληθινή σκλαβιά, με την ίδια έλλειψη ελέγχου και λήψης αποφάσεων που χαρακτηρίζουν τη σκλαβιά. Δεν πρόκειται περί συμφωνίας, δεν είναι νομικό το θέμα, ούτε συμβόλαιο. Είναι μία σχεδιασμένη διαδικασία. Εξελίσσει ένα ζώο το οποίο δεν μπορεί να ζήσει με κανέναν άλλο τρόπο, παρά μόνο με απόλυτη υπακοή σε έναν άνθρωπο, για τον οποίο ζει την ζωή του, και του οποίου τη ζωή βιώνει.

  Ένας σκλάβος είναι ένα ειδικό πλάσμα του σύμπαντος. Είναι σημαδεμένο με το πεπρωμένο να κάνει αυτό που δεν μπορούν οι άνθρωποι. Διαμορφώνεται, ενισχύεται, ενδυναμώνεται, αποκτά δομή, υφή, και χροιά που το κάνει αναλλοίωτο, συμπαγές στην ταυτότητά του, και στην αυτοεκτίμησή του. Η απόλυτη υπακοή είναι το τίμημα της εισόδου στον χώρο. Οτιδήποτε λιγότερο σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι αρκετά δυνατός ώστε να είναι σκλάβος. Επίσης πρέπει να βιώσει ότι είναι απαραίτητο για να γνωρίζει ότι πρέπει να γνωρίζει ένας σκλάβος για να ζήσει ως σκλάβος, πριν να ΓΕΝΝΗΘΕΙ στη σκλαβιά. Οι ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ σκλάβοι έχουν τα προσόντα για να είναι σκλάβοι και γνωρίζουν ότι έχουν τα προσόντα.

  Το να γίνει κάποιος σκλάβος απαιτεί μία τεράστια ποσότητα προσπάθειας και χρόνου, και για τον σκλάβο και για τον SlaveMaster του. Για όσους βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση υπάρχει επίσης η δαπάνη των ταξιδιών. Υπάρχει συναισθηματικό και ψυχολογικό κόστος που προέρχεται από την έκθεση σε μία δυνατή, απλή αλήθεια. Όλα τα θέματα της ζωής, συγκεντρωμένα και τοποθετημένα μπροστά στο σκλάβο, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει απόδραση και τίποτε δεν απομακρύνεται, παρά μόνο αναβάλλεται στην καλύτερη περίπτωση. Δεν υπάρχει τρόπος να κλέψει κανείς στη διαδικασία, ούτε συντομότερος δρόμος. Άσχετα με την εμπειρία κανένας δεν έχει πλεονέκτημα στο ξεκίνημα. Η απόλυτη ειλικρίνεια είναι το δόγμα ενός σκλάβου, και είναι ζωτικής σημασίας στο ξεκίνημα της σχέσης με τον μελλοντικό, μόνιμο Ιδιοκτήτη σου, τον SlaveMaster. Διακυβεύονται πάρα πολλά ώστε να είναι κανείς ανειλικρινής και η διαδικασία αποκαλύπτει κάθε αλήθεια, ακόμη και αυτές που σου είναι αυτή τη στιγμή αόρατες. Είναι μάταιο ακόμη και να πιστεύεις ότι οποιαδήποτε ανειλικρίνεια θα επιτύχει.

  Υπάρχουν δύο στοιχεία που δοκιμάζουν το σθένος ενός ανθρώπου που θέλει να γίνει σκλάβος, το κάθε ένα από τα οποία πρέπει να εξεταστεί. Το πρώτο είναι αν ο «σπόρος» του σκλάβου είναι μέσα σου ή όχι, περιμένοντας να εξελιχθεί και να ΓΕΝΝΗΘΕΙ. Το δεύτερο είναι αν έχεις το κουράγιο και την δύναμη να αναζητήσεις και να ζήσεις τον τρόπο ζωής ενός σκλάβου. Θα σου ζητηθεί να επενδύσεις όλα όσα είσαι στο να γίνεις σκλάβος. Πρέπει να ξέρεις ότι έχει αξία, ειδάλλως δεν θα υπήρχε κίνητρο να περάσεις μέσα από την μακριά, δύσκολη διαδικασία που σε κάνει σκλάβο.

  Για να απαντήσεις αν κάποιος είναι φτιαγμένος για να γίνει ή όχι σκλάβος, σημαίνει ότι είτε σου το ζήτησε κάποιος, είτε τώρα σου ζητά να γράψεις γιατί θέλεις να γίνεις σκλάβος και γιατί πιστεύεις ότι ήσουν φτιαγμένος γι αυτό. Τι χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα σου λένε ότι είναι σωστό; Το να αφιερώσεις χρόνο στο να εξετάσεις πώς αισθάνεσαι για τη σκλαβιά, την εικόνα του εαυτού σου, και γιατί είναι σωστό, θα παρέχει μία βάση από την οποία μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια καλά συμπεράσματα. Είναι χρήσιμο για να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα στην απόφαση αν πρέπει να αρχίσεις την εκπαίδευση για τον τελικό τρόπο ζωής σου. Η δοκιμή και το λάθος δεν είναι καλή μέθοδος γι αυτό.

  Η δεύτερη ερώτηση είναι αυτή του κουράγιου και του σθένους. Έχει ειπωθεί ότι «τα καλά πράγματα στη ζωή είναι οι θανάσιμοι εχθροί των άριστων πραγμάτων στην ζωή». Όταν τα πράγματα πάνε καλά, όταν αισθανόμαστε μία κάποια σιγουριά για τη ζωή μας, και αυτό το «μικρό κενό» που φαίνεται να μας ενοχλεί είναι ο μόνος περισπασμός που έχουμε, είναι δύσκολο να πάρουμε μία απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή μας. Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε αναρωτιόμαστε αν αναζητούμε την σκλαβιά λόγω απελπισίας, ή λόγω έλλειψης εναλλακτικών. Είσαι πρόθυμος να κάνεις μια αλλαγή, να επενδύσεις την απαιτούμενη προσπάθεια σε κάτι που είναι τόσο μόνιμο και διαρκές; Αξίζει τελικά να διακινδυνεύσεις τα πάντα όσα είσαι τώρα, για μία άγνωστη ταυτότητα, ιδίως όταν ξέρεις ότι η κοινωνία γενικά, το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των ομοφυλοφίλων και αρκετά μεγάλο μέρος της κοινότητας του BDSM κοιτάζει τους σκλάβους με περιφρόνηση και κριτική διάθεση;

  (Σημείωση μεταφραστή: Ακολουθεί ένας κατάλογος αρχών που θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταφράσω γιατί αποτελούν τους όρους ενός συγκεκριμένου SlaveMaster προς ένα συγκεκριμένο σκλάβο. Κατά την άποψη μου, οι αρχές αυτές ασχολούνται πολύ με ένα τελετουργικό κομμάτι το οποίο κάποιοι βδελύσσονται και κάποιοι άλλοι ασπάζονται. Επομένως, θα το αφήσω προς το παρόν, για να μην αποπροσανατολιστούν κάποιοι από την ουσία του ανωτέρω θέματος και επικεντρωθούν σε σημεία που ίσως δεν είναι καίρια για την σχέση υποταγής αλλά περισσότερο θέμα γούστου και ιδιοσυγκρασίας.)
   
 3. dora_salonica

  dora_salonica Contributor

  Ίσως θα μπορούσε κάποιος να διευκρινήσει την ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον υποτακτικό και τον σκλάβο; Ξανά.
   
 4. capeaway

  capeaway Regular Member

  Απάντηση: Re: SLAVES' PRINCIPLES AND COMMITMENT

  Απ' οσο γνωριζω, ο υποτακτικος μπορει να απολαυσει καποια δικαιωματα, ενω ο σκλαβος δεν εχει κανενα.
   
 5. gaby

  gaby Guest

  Εξωτερικά, μπορεί να μην υπάρχει καμμία διαφορά ή μπορεί τα φαινόμενα να απατούν.

  Υπάρχουν σκλάβοι που ζουν με το καθεστώς του "μακριού λουριού", που δηλαδή φαινομενικά δεν τους ελέγχει άμεσα και συνεχώς ο Αφέντης τους, άσχετα αν ο Αφέντης τους και αυτοί οι ίδιοι γνωρίζουν ότι τηρούν συνεχώς τις εντολές Του και είναι διαθέσιμοι σε Αυτόν ανα πάσα στιγμή. Υπάρχουν υποτακτικοί που εξωτερικά, βιώνουν έντονη και πυκνή σωματική και ψυχική υποταγή με "κοντό λουρί".

  Η ουσία της διαφοράς είναι ότι η υποτακτική κάνει ότι κάνει επειδή το επιθυμεί ή επειδή είναι ερωτευμένη, αλλά έχοντας πάντα στο βάθος της ψυχής της ότι θα μπορούσε να έχει εναλλακτικές ή να θέτει όρους, αν το επιθυμούσε, και ίσως να το κάνει, ενώ η σκλάβα κάνει ότι κάνει χωρίς καν να διανοείται κάτι διαφορετικό και για το λόγο ότι είναι σκλάβα.

  Για τη σκλάβα υπάρχει μόνον παρόν, για την υποτακτική υπάρχει (κυρίως; ) μέλλον και (ίσως) παρελθόν.

  Της σκλάβας δεν είναι απαραίτητο να της αρέσουν αυτά που κάνει / της γίνονται και μπορεί να περάσει μεγάλες χρονικές περιόδους ισχυρής συναισθηματικής πίεσης, όταν το προσδοκώμενο απέχει από το προσφερόμενο, μέχρι να μάθει να μην προσδοκά και να απολαμβάνει το προσφερόμενο, ασχέτως προσήμου του τελευταίου. Απολαμβάνει όμως κάθε στιγμή το ότι είναι σκλάβα και ζει ως σκλάβα.

  Η υποτακτική, σε τέτοιες στιγμές, θα πει, "ε όχι" ή "ως εδώ", με βάσιμα επιχειρήματα. Η σκλάβα, σε τέτοιες στιγμές, θα νιώσει τα στέρεα επιχειρήματά της να γίνονται αέρας, να φεύγουν από τα χέρια της και την πνοή των δικών Του λόγων, που την περιζώνει, ακριβώς τη στιγμή εκείνη που το χρειάζεται.

  Η σκλαβιά είναι αξίωμα. Πρωτογενής παραδοχή, είτε τη δέχεται κανείς, είτε όχι.
  Η υποταγή είναι θεώρημα. Με προϋποθέσεις, όρια, αίτιο και αιτιατό, ελαστικότητα.

  Για τη σκλάβα εν τω γενάσθαι, είναι εντυπωσιακή η οριακή απόλαυση μεταξύ του "κάνω κάτι επειδή το θέλω" και του "κάνω κάτι επειδή μου είναι αδιανόητο να πράξω διαφορετικά".

  Η σκλάβα που έχει γίνει σκλάβα, ζει. Δεν κρίνει αυτό που ζει. Κρίνει γι αυτήν ο Αφέντης της. Και αν τυχόν αυτή είναι δυστυχισμένη, έχει ανησυχίες που δεν καλύπτονται, χρησιμοποιείται πέρα από τις αντικειμενικές αντοχές της, είναι θέμα του Αφέντη της να δώσει τη λύση.
  Η υποτακτική, σ αυτές τις περιπτώσεις, δικαιούται να ξαναγίνει κυρία του εαυτού της.
   
  Last edited by a moderator: 20 Σεπτεμβρίου 2007
 6. MasterJp

  MasterJp Advisor Staff Member In Loving Memory

  @dora: Αναφέρεσαι στις αυτοπροσδιοριζόμενες ή τις ετεροπροσδιοριζόμενες διαφορές;

  Ευχαριστούμε για την μετάφραση  
   
 7. smari

  smari Regular Member


  Συμπερασμα= Οι σκλαβοι/ες δεν ειναι ανθρωποι ειναι ζωα.
  Ζητουντε γιδες κλπ ζωντανα για σκλαβοι σκλαβες.
  Ελεος τι αλλο θα διαβασουμε??????
  Τετοιες σκλαβες Θελουν Οι Κυριαρχοι????
  Ας μην εχω την χαρα να γινω ΠΟΤΕ....
  Ας μεινω ενα ανεκπληρωτο ανθρωπινο ον παρα ενα αβουλο ζωον!! 
   
 8. sapfw

  sapfw Hard to handle Contributor

  Απάντηση: Re: SLAVES' PRINCIPLES AND COMMITMENT

  μην παίρνεις τοις μετρητοίς ό,τι διαβάζεις
   
 9. MasterJp

  MasterJp Advisor Staff Member In Loving Memory

  το παραπάνω κείμενο θέτει κατά την γνώμη μου ορισμένα "κομβικά" σημεία στο θέμα "σκλάβος/α" και πιστεύω πως δεν θα πρέπει να διαβαστεί "ελαφρά"

  1/ Αποτελεί σημαντική απόφαση
  2/ Αν δεν πάρει αυτή την απόφαση κάποιος προδιαθετημένος γι' αυτό τον τρόπο ζωής μπορεί να νοιώθει ανεκπλήρωτος μελλοντικά
  3/ Αποτελει μια δύσκολη και κοπιώδη διαδικασία
  4/ Χρειάζεται να είναι κανεις αποφασισμένος πως αυτό του ταιριάζει
  5/ Οδηγει σε ριζική αλλαγή των αντιλήψεων
  6/ Δεν είναι απόφαση που παίρνεται "από απελπισία, ή από έλλειψη άλλων επιλογών" αλλά από την γνώση "ότι κάνει το απολύτως καλύτερο δυνατό με την ζωή του" αυτου που την λαμβάνει
  7/ Δεν είναι διασκέδαση. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι μία πολύ σοβαρή διαδικασία και μία σοβαρή δέσμευση.
  8/ Δεν είναι για όλους
  9/ Απαιτεί μία τεράστια ποσότητα προσπάθειας και χρόνου, και για τον σκλάβο και για τον Αφέντη
  10/ Δεν υπάρχει τρόπος να κλέψει κανείς στη διαδικασία, ούτε συντομότερος δρόμος.
  11/ Άσχετα με την εμπειρία κανένας δεν έχει πλεονέκτημα στο ξεκίνημα.
  12/ Απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια και "και η διαδικασία αποκαλύπτει κάθε αλήθεια, ακόμη και αυτές που σου είναι αυτή τη στιγμή αόρατες."
  13/ Απαιτεί δύο βασικά προσόντα από τον "υποψήφιο": Το πρώτο είναι αν ο «σπόρος» του σκλάβου είναι μέσα του ή όχι. Το δεύτερο είναι αν έχει το κουράγιο και την δύναμη να αναζητήσει και να ζήσει τον τρόπο ζωής ενός σκλάβου.
  14/ Απαιτεί από τον υποψήφιο να "να αφιερώσει χρόνο στο να εξετάσει πώς αισθάνεται για τη σκλαβιά, την εικόνα του εαυτού του"
  15/ Απαιτεί από τον υποψήφιο να αναρωτηθεί αν "Είναι πρόθυμος να κάνει μια αλλαγή, να επενδύσει την απαιτούμενη προσπάθεια σε κάτι που είναι τόσο μόνιμο και διαρκές; Αξίζει τελικά να διακινδυνεύσει τα πάντα όσα είσαι τώρα, για μία άγνωστη ταυτότητα, ιδίως όταν ξέρεις ότι η κοινωνία γενικά, το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των ομοφυλοφίλων και αρκετά μεγάλο μέρος της κοινότητας του BDSM κοιτάζει τους σκλάβους με περιφρόνηση και κριτική διάθεση;"

  @smari: θεωρείς τα παραπάνω χαρακτηριστικά αβουλου όντος; Χαίρομαι αν το κείμενο σε βοήθησε ν' αποφασίσεις τι δεν θέλεις

  @sapfw: κάποιες φορές χρειάζεται όντως παραπάνω από μία ανάγνωση
   
  Last edited: 20 Σεπτεμβρίου 2007
 10. dora_salonica

  dora_salonica Contributor

  Παρακαλώ, ευχαρίστησή μου να μαθαίνω.

  Μου βάζετε δύσκολα και θα τα απαντήσω (όταν μπορέσω). Λέτε να περιμένω να μου δώσουν τις απαντήσεις; Χα. 

  Δεν ξέρω αν ήδη απάντησα.
   
 11. blindfold

  blindfold Contributor

  όσο αφορά στις ανυσηχίες της smari πιστεύω ότι αν ο σκλάβος πάψει να είναι άνθρωπος χάνει την αξία του ως σκλάβος...

  γιατί όμως κάποιος/κάποια να δεχθεί να ακολουθήσει τις διαδικασίες αυτες ; (για να μεταλαχθεί σε σκλάβο/α ) και φυσικά όπως αναφέρατε δεν γνωρίζει ότι θα καταλήξει εκέι .
   
 12. sapfw

  sapfw Hard to handle Contributor

  Απάντηση: Re: SLAVES' PRINCIPLES AND COMMITMENT

  όση σημασία έχει το τι λέει κάποιος, άλλη τόση σημασία έχει το πως το λέει... δεν είναι όλα για όλους, αυτό είναι πια κλισέ... πλέον καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο SlaveMaster με το κείμενό του... αν το άκουγα όμως στα πρώτα μου βήματα, θα έφευγα τρέχοντας... ο τρόπος που προσεγγίζεις έναν άνθρωπο που είναι σε φάση να πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή του, είναι μείζονος σημασίας