Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Οδηγός εκπαίδευσης ενός toilet slave στα αγγλικά

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Τεχνικές' που ξεκίνησε από το μέλος urolagnos, στις 9 Μαϊου 2007.

 1. Training a full-time toilet slave:

  First, let me dispel your thoughts about how horrible this would be to do to someone. There are thousands of men out there who fantasize almost exclusively about servicing a woman in this way. To take someone in and train them to become what they desire to be is not horrible--you are allowing a man to fulfill his deepest and darkest fantasy. Don't believe me? Just do a Google search for "toilet slave" and count how many personal adds you run across from guys wishing to become one.

  Alright, so there are guys out there who want to become a toilet, but why would I want to use a man as a toilet? The most common knee-jurk reaction of most women reading about the idea of keeping a full-time toilet slave is usually along the lines of "That's preposterous. Why would anyone want that???" My advice to those women that ask this question is to relax and give the idea some time to sink in. The first time I heard of a man wanting to become a full-time toilet, I thought the idea was preposterous too. Eventually, once I got over my initial discusted reaction, I slowly began to realize beauty in the idea. Paradoxically, the beauty is in the extreme obsurdedy of it. There is such a Marquis de Sade erotic appeal to reducing a man to such a pathetic device. In fact, there is no fate which is more pathetic than this. To take away all of a mans dignity by transforming him into my full-time personal toilet... is unlike anything I've ever experienced. In the world of BDSM, a toilet represents maximum contrast between inferiority and superiority--just imagine being able to experience this ultimate realization of superiority every day.

  Training an effective toilet slave is unfortunately quite a challenge. Even though there are many men out there who fantasize about becoming a woman's toilet, few turn out to become effective at it. Few can tolerate the taste and even fewer can ingest quickly enough not to make a horable mess and smell. Training a man to become your toilet is almost always more of an undertaking than initially realized.

  Over the years, I've come up with a regime that has proved extremely effective. If followed on a slave, I promise wonderful results. Slave is a keyword here. This guide is to creating a full-time toilet slave with no other purpose in life other than serving you during your most personal moments. A true slave is a wonderful and difficult thing to find these days. Many who claim to be them do not truly know what they are claiming to be. This guide assumes that you already are lucky enough to have a slave and intend to train him for this role. If you want to train your husband or some other man who is not a slave to become your toilet on a part-time basis, this guide can be followed loosely.

  Before you begin, it's very important to make sure you don't allow your slave to masturbate for at least a month. The most effective way to do this is through chastity. I've used several variations from http://www.chastitytube.com.../ in the past-these are somewhat pricey, but extremely well built. Most of these require a chastity piercing: something every slave should have. I recommend a PA. A man that has been denied release for over a month will be easier to mold into a role as your toilet.

  Second, it's important that your slave be broken in. I assume since this is a "slave" you've already taken care of this, but for those of you who don't know what I'm talking about, let me spell it out a little clearer. A broken slave is terrified of you. You should be able to smell his fear. Keep in mind that more often than not it is the anticipation of pain that breaks a slave more than the pain itself, so take your time. Make sure he knows what is coming well in advance. When you are not in the room, I recommend playing a looped mp3 of your voice speaking to him in a deragatory way. Keep it loud enough so he cannot sleep at night. You get the idea... Use whatever you need to break him. Detailing the possibilities and techniques for breaking a slave down psychologically is beyond the scope of this document. I don't have to describe to you how to tell if your slave is broken. Believe me... you will know when it happens.

  Third, make sure you have a toilet suitable for your slave before you begin. Most mistresses prefer siting in a chair designed for a toilet slave rather than squatting directly on his face. While squatting certainly works, it is much less comfortable than a chair especially if you like to take your time. If you'd rather not buy your own, why not have your slave make you one before you commit him to his fate? It should be comfortable enough to sit on for long periods of time. Even if your slave lacks carpentry skills, a wooden box, couple of holes and a toilet seat on top isn't rocket science. If you want your slave to prepare you a toilet chair, there are many possibilities... I used the following to create a very solid toilet. The total cost was about $60.

  16x16 solid wood planters box
  wood glue (to fill cracks)
  Metal & wood enamel (for waterproofing)
  Sand paper (grain depends on wood type of planter box)
  Toilet seat
  Screws and screwdriver
  1 small coping saw for cutting out the neck
  1 larger crosscut or rip saw for cutting the planter's box in half
  Hinges
  A couple of boards to use as the lid

  The 16x16 planter's box is the only item that may be difficult to find at any local hardware store. You should be able to find one online (check eBay). Keep in mind that if your goal is to reduce stench via and air tight seal between your slave's mouth and your butt, the hight of the box will need to be reduced accordingly. If contact with your slave's face is undesirable, you may consider looking into rubber open mouth gags available at most websites that sell bondage supplies.

  One last thing you should keep in mind before training your slave: Try to resist the urg to laugh while training your slave. While the temporary flush of emberrismant that a laugh can bring is lovely to watch, long-term it is very counterproductive. You should generally avoid showing your slave any emotion accept anger when he disobays and perhaps an occasioinal smile when he performs his function exceptionaly well. Your slave should never think of himself or the acts he is doing as ammusing--your goal is for him to get to the point of feeling completely normal while performing them. Laugh as much as you want when you leave the room, but be sure to bite your lip when he is watching.

  I.Phase One: 1 month
  The first phase is mostly psychological. It prepares you and your slave mentally for the two stages coming up. Honestly, the most important part of this phase is that you feel comfortable being watched by your slave. If you are sure that you already do, you may shorten this step to a couple of weeks, but I don't recommend skipping it.

  On day one, secure your slave in chastity in the bathroom. Give him a bucket to relieve himself. Restrain his hands and legs as much as possible. Do not allow him to groom, wash himself, or brush his teeth.

  Tell him what you intend to turn him into. Tell him that soon, this will be his only purpose in life. Use graphic words that will stick in his mind when you describe what you intend to do to him and how he will react.

  You will Ask him to nod his head to acknowledge that he heard you, but under no circumstances allow him to speak. This will be the last thing you say to him during this phase. Be sure not to speak to him at all after this. His fate should be the last thing he hears from your mouth. Don't give him anything else to think about.

  The only decoration in the room should be a list of rules. Something like the following will do:

  [beginning of poster]
  "My sole purpose for existing on this planet is to service my mistress as her toilet and bathroom aid. I will respect and worship her waiste and presence as devine. I am blessed to be given the honor of this service and am eternally grateful to her for allowing me to take on this responsibility. Without which, I would be without purpose and entirely worthless."

  I am to never speak.
  I am to never cry.
  I am to never laugh.
  I am to never make eye contact.
  I am to always remain quiet.
  I am to always keep the bathroom clean.
  [end of poster]

  Keep the lights off while you are not in the room. Before using the bathroom, wait a couple of minutes for his eyes to adjust before you go. You want to be sure that he sees you in the process: If he's not watching, force him to look without words. As soon as you are done, turn off the lights. The only thing he should see this month is you going to the bathroom, all he should hear is what he will soon be receiving splashing into the water of the toilet.

  You must shower, brush your teeth, hair, etc in another bathroom. Be sure to NEVER allow your slave to talk. He will never be allowed to do so again unless directly asked a question-which you should avoid doing. Punish him severely for speaking without being asked a direct question.

  By the end of this phase, you should have no problem doing your business while your slave is watching. You should continue this training until you feel completely comfortable, no matter how long this takes.

  For food, one full can of dog food a day will condition his stomach for what's coming. I recommend Alpo brand: Hearty Loaf Beef, Bacon & Cheese. One full can a day will suffice. Be sure he finishes it. Give him a daily supply of fresh veggies. Some broccoli, carrots, etc... whatever is cheap. Make no effort to prepare them--serve them to him raw.

  Keep him dehidrated. Dehidration will keep him in a confused/delerious state of mind, which is good during this phase. He should receive only a couple cups of water per day. If he needs more, he will need to drink his own urine.

  Once a day, force your slave to take a shot of apple cyder vinegar. Make him hold in his mouth for 10 minutes before swallowing. If he gags, throws up, or shows any discontent, make him do it again (up to 4 times-at which point beat him instead).

  II. Part Two: 1-3 Weeks

  After a month, your slave should be ripe enough to begin his second phase of training. This month will get him used to being in close contact with your gifts. The smell and taste will take time to get used to, but the vinegar and dog food should have conditioned his stomach and gag-reflex suppression abilities enough to keep it down.

  This is a particularly difficult month for the trainer because there is no avoiding an awful stench. If necessary, use something to plug your nose while implementing this phase of training.

  Begin by taking the chastity device off your slave. Keep his hands restrained behind his back so it is impossible to masturbate. Also stop giving your slave doses of apple cider vinegar and reduce his dog food intake to a quarter can per day. Reduce his veggie intake proportionately as well. This is to ensure that he will be uncomfortably hungry unless he decides to eat what you give him.

  You will want to keep your slave in the bath tub for the entire week. Plug the drain so that no water can escape and do not allow him to leave the tub to use the toilet-Force him to wear an adult diaper, which will overflow by the week's end-this is OK and intentional. Not only will he be in regular contact with your excrement throughout the week, he will have to soak in his own. For the next couple of weeks, instead of using the toilet, use the tub whenever you need to take a shit/piss. I recommend not going on top of him, but in easy reach-this will allow him to approach it at his own pace.

  Once you finish, force him to lean over and shove his nose and face into your excrement. Ask him to pick some of it up with his mouth and keep it in for several minutes and swallow some. If it doesn't gross you out, I recommend getting some latex gloves, and using them to smear it thoroughly over his face--including his mouth. It's a good idea (but not critical) that he has an erection during this process. Monitor him and if he doesn't have a hard on, you may help it along with some gentle friction using a toilet brush or plunger (DON'T use your hands). Make sure to NOT allow him release. It is in this way that your slave begins his sexual-fantasy reprogramming. It is your eventual and inevitable goal to get your slave to the point of only being able to achieve an erection while in the presence of feces.

  Another important part of this phase is that your slave stay ungroomed and unwashed. During this period, he should be under constant influence of the smell, taste, and feel. Make sure to get it deep into his hair--if your slave has a beard and mustash, be sure to get plenty into it as well. He will have his hands restrained behind his back and will be unable to wipe it out. Avoid actually getting shit up his nose because this will restrict his ability to smell.

  Be sure to turn off the lights when you are finished. If you ever catch your slave in the process of, or find evidence that he released his load, be sure to punish him so severely that he will never think of doing so again. Denial is important because it keeps his mind focused and in a state that makes the process much easier.

  Each time you urinate, have him drink it (do not make contact with his mouth since his mouth has been in contact with excrement and not cleaned, it is not safe). If you can't comfortably do so when your slave is in the tub, urinate into a water bottle and squeeze it into his mouth. Force him to drink it all. If he spills any (which he will surely do), whip him moderately. I recommend using something you can afford to get rid of after the week (such as a flexible stick or a wire close hanger), since your slave is not allowed to clean himself. Also, reduce his water intake to only 2 cups a day so he is always thirsty when he receives your urine.

  Always use paper when you are done during this phase. You can dispose of it in the toilet, or throw it in the tub with your slave--up to you.

  It's important that you talk to your slave only when absolutely necessary. When you do, be sure to call him what he is.

  Lastly, here's an important piece of advice to use on a beginning toilet slave. If he is having trouble swallowing either your urin or excrement, you may help him by shoving shit deep into his nose. Use your latex gloves and cram enough so that he will not be able to breath out of it. This will restrict his ability to taste what you are giving him and will make things MUCH easier for him. If you want, don't allow him to blow it out and let it dry up deep inside his nose--this will take weeks to get out completely and somewhat ammusing/fun to do.

  III. The 3d phase: 3 months to a year

  By now, your slave should be almost ready. During this phase you will train him to eat your shit very quickly--quickly enough that he should be able to swallow what you give him faster than you give it to him. Your slave will need to get used to swallowing your shit without chewing it in order for this to be possible--something that takes all toilet slaves some time to perfect. Some use their tongues to soften it slightly before swallowing. The amount of time required by slaves to perfect this important technique varies wildly from slave to slave. In some extreme cases, it can take months before a slave can ingest a good size stool very quickly consistently (the worst case I've personally run across was 6 months, but have heard of cases taking up to a year). Eventually after enough beatings and practice, your slave will get it. Don't give up on him!

  Hygiene will be another important part of this final stage. Begin the week by forcing your slave to dispose of his diaper, take a shower, brush his teeth, floss, and use mouth wash. You should force him to clean his teeth and mouth after every use. He will also be required to groom himself to your specifications: hair length, hair style, beard/mustache, calone, deodorant, nails, etc. Have him clean and lock himself into chastity once again.

  For this phase, you should go number 2 directly into his mouth. Have him lie on his back in the tub with his feet in the air. Sit over the side of the tub, so your butt is roughly 4 inches from his mouth and legs spread with your knees roughly 12 inches apart (sit on a towel or pillow for comfort). Have him hold a bowl in one hand to collect any urine that spills during the process. This will take some coordination. The goal here for the slave is to keep up with you and not spill anything.

  All toilet slaves find this phase the most difficult of the 4 phases. Be sure that you have given you slave stools of a variety of different consistencies. Experiment with all sorts of different foods. If you have to, use stool softeners-this is not recommended though for more than a couple times a month. Softer stools tend to have a more intense flavor and smell and may cause your slave to throw up or gag the first few experiences; however, softer stools are much easier to swallow quickly. If your slave continues to struggle for more than a couple of months, you may want to try using antiemetics to supress his gag-reflex. I recommend not allow your slave the pleasure of cleaning you until he has earned the right by being able to ingest quickly without gagging.

  Occasionally, if your slave has done a particularly good job, allow him to remove his chastity and masterbate immedietly after ingesting. Don't ever allow him to do this more than once a month. Be sure to always keep your slave in chastity besides these very brief encounters. He will remain in chastity for the duration of his service to you as a toilet slave.

  Given the absense of nightly erections your slave's penis will begin to perminantly and continuously reduce in size (length and girth). Eventually, it will be too small to ever please a woman, which is an important physical goal. To help facilitate this transformation, make sure to use a chastity device that gives absolutely no room to grow in width or length.

  III. Phase 3 Part 2: Cleaning (1 day to a week)

  Now for the fun part. For most mistresses, this part of the experience is why they train a toilet slave to begin with... There is nothing like the sensation of having your ass cleaned by a man's tongue. Your slave should thoroughly clean his mouth before this process. I always make my slave wash his mouth 5 times with water and 30 seconds with mouth wash before this step-be sure that your slave does this very quickly-He shouldn't take longer than a minute to prepare his mouth for your ass. Once your slave's mouth is clean, instruct him not to let his tongue wander far from your hole. It's extremely important that his tongue stay far away from your vaginal region to avoid infections. Alright, here's how I like to have my slave do it:

  Have your slave hold a glass of water in his hand and cup his lips around your hole and begin by moving his tongue up and down to clean the surface. His tongue should feel cool with fresh water from rinsing. Then his tongue should enter your hole approximately two inches and make small circular movements. His tongue should stay in for about 2 seconds, then retract and enter again. This should happen about 3 times. He is to then wash his mouth out with cool water and repeat the process until he is sure it's perfectly clean. Once squeaky clean, your slave will gently dab you dry with a clean towel.

  By the end of phase 3, you should notice that your slave is beginning to enjoy himself more than previous phases. He will start to crave these inimate moments with his mistress and anxiously wait for them throughout the day.

  IV. Phase 4: The final stage

  Ah, the final stage. Your slave is finely ready. Test out your slave to see how well he performs. The next time you go number 2, have your slave close his lips around your ass hole and not let any air slip by while ingesting your gift. This is the moment that you've worked so hard to attain. Relax and enjoy it.

  Once tested successfully several times, it's time to start using your slave outside of the tub. Most western cultured women prefer the comfort of a toilet designed for a toilet slave (see notes about this above), but most Asian mistresses I know, prefer to squat directly above or on top of their slaves head. Experiment and decide what works best for you.

  Lastly: Your slave is an investment of your valuable time. Like any valuable possession, you want him to last a long time. Therefore, continued maintenance of your slave is important.

  Generally, if you and your toilet slave are healthy, the daily ingestion of your stools should not lead to any serious health problems as long as you supplement it appropriately. It is certainly not necessary or encouraged to prepare anything fancy for your slave. Make sure that he receives plenty of fiber to aid in his processing of abnormally high amounts of cellulose. Broccoli, whole grain breads, dried fruits, carrots, cabbage, etc are all great examples. A nightly vitamin is also a good idea.

  Once every 6 months, have your slave remove and clean his chastity device and penis. You will also need to train him to milk himself once a week or so in order to keep his prostate healthy. A cheap curved anal toy can be used for this (found at any sex shot). Eventually, after being locked in chastity for over a year, you should see a noticable decrece in size of his erection. Take a picture of it and hang it on the wall next to another picture of a real man's erect penis as a constant reminder that he is of no other use to a woman.

  Exercise is also important. As much as I’d love to just keep my slave bound indefinitely to my toilet, this is unfortunately not a realistic long-term plan. Regular movement and exercise is important to prevent bed sores, atrophy, and to keep his muscles flexible. A daily routine of sit-ups, push-ups, and running in place will keep him in reasonable shape to continue his function.

  Enjoy. I hope this guide serves you well in your toilet-slave training. Be sure whomever you begin this training with is awair and consenting of his fate. There are pleanty of people out there to choose from... believe me.
   
 2. isnogood

  isnogood afterall, true love is the ultimate fantasy Contributor

  και το ελεγε η μανα μου να παρω το Lower ..... να που τωρα το χρειαστηκα ...
   
 3. Mirella_trans_Domme

  Mirella_trans_Domme Contributor

  Κανεις αλλος στα ρωσικα η τα αραβικα??????????????????????
  Ελεος στην Ελλαδα ειμαστε!!!!!!
   
 4. Συμφωνω οτι σιγουρα μπορει να υπαρχει ως φαντασιωση.Ακραια μεν,αλλα σιγουρα υπαρχει.Η ερωτηση μου ομως εχει να κανει με το εαν αυτα που περιγραφονται παραπανω μπορουν οντως να πραγματοποιηθουν,ή τελικα ανηκουν μονο στη σφαιρα της φαντασιας.Μπορει καποιος σκλαβος να καταναλωνει τα περιττωματα της Κυριας του διχως βλαβερες συνεπειες για τον ιδιο?Και μαλιστα οχι για καποιο session ή καποιες φορες αλλα συνεχως,σε καθημερινη βαση.Υπαρχει Κ/καποιος/α με αναλογη εμπειρια?Ή γενικοτερα εαν υπαρχουν συγκεριμενες γνωσεις για μια τετοια περιπτωση.Γνωριζω οτι η ουρολαγνια δεν επιφυλασσει ιδιαιτερους κινδυνους,οπως επισης γνωριζω οτι η κοπρολανεια επιφυλασσει.Υπαρχει τροπος προστασιας ή αποφυγης των κινδυνων?

  eagle[Witch]
   
 5. Mirella_trans_Domme

  Mirella_trans_Domme Contributor

  Να τονισω πως ενας toilet slave οταν βρισκεται σε παροξυσμο λιγο τον ενδιαφερουν οι κινδυνοι υγειας που υπαρχουν στην κοπρολαγνεια πχ.
  Ειχα και εχω toilet slave και οσον αφορα την ουρολαγνεια οκ την κανουμε.
  Οσον αφορα το scat φροντισα να τον προφυλαξω με εναν πολυ απλο τροπο τις ελαχιστες φορες που συνεβη.
  Καλυψα την περιοχη με sanitas wrap την λεπτη διαφανη μεμβρανη που καλυπτουμε τα τροφιμα.
  Και παντως μακρυα απο το στομα!
   
 6. Zondag

  Zondag Regular Member

    (μέχρι θανάτου)
   
 7. m694f

  m694f Guest

  Πολύ μακρής ο οδηγός.
  Στην πράξη τα πράγματα είναι ευκολότερα. Το θέμα είναι ο σκλάβος να έχει εξοικιοθεί με την ιδέα της ουρολαχνείας και κοπρολαχνείας. Εγκεφαλικό είναι το όλο θέμα. Αν φορά μόνιμα ζώνη αγνώτητας όλα θα γίνουν ευκολότερα. Από και πέρα τα άλλα είναι θέμα αν ο σκλάβος είναι πεπεισμένος ότι θέλει να υπηρετήσει ή όχι. ¨οσο αφορά τουσ κινδύνους , το καλύτερο είναι να υπάρχει μονιμότητα . Οι ξεπέτεσ εδώ δεν έχουν θέση. Οι τακτικές επίσης εξετάσεισ ούρων και κοπράνων για τυχόν παράσιτα όπως οξ΄θουριοι κλπ είναι απαραίτητες ανά τρίμηνο. Αν οι εξετάσεις είναι εντάξει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το μ΄νο θέμα είναι η διατριοφή του αφέντη 'η της αφέντρας που παίζει ρόλο στην γεύση των κοπράνων και ούρων. Αλλά στις πρώτες μέρες της εκπεδευσης.
   
 8. physio

  physio Regular Member

  Απάντηση: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ TOILET SLAVE (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

  πάντως κι εγώ θα ήθελα μια καλή πληροφοριση στα ελληνικά!
  αν υπάρχει κάποιος υπομονετικός τον ευχαριστώ από τώρα...
   
 9. Mirella_trans_Domme

  Mirella_trans_Domme Contributor

  Re: Απάντηση: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ TOILET SLAVE (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

  Οσον αφορα το scat το λεγομενο shit play, μια και η ουρολαγνεια εχει πλεον γινει συνηθεια απο πολλους, ειναι ενας αλλος κοσμος και εχει πολλα μυστικα.
  Κατ' αρχην δεν γινεται με την πρωτη φορα, χρειαζεται εξικοιωση αναμεσα στα 2 ατομα!
  Εχει σταδια, και καλο ειναι οσον αφορα την εκπαιδευση καποιου, να γινεται κατ' αρχην οχι στο σωμα αλλα κανονικα στην λεκανη παρουσια ομως του σκλαβου!
  Εκει μπορεις να ελεγξεις αν το εχει απλα σαν φαντασιωση η οντως τον ερεθιζει!
  Το δευτερο σταδιο αν ολα πανε καλα ειναι μεσα στην μπανιερα και παλι οχι πανω στο σωμα.
  Εχει σημασια η μπανιερα να ειναι γεματη ως την μεση με νερο!
  Το νερο αναστελλει την οσμη σε μεγαλο μερος!
  Το τριτο και τεταρτο σταδιο ειναι πιο προχωρημενα και ασφαλως τα φανταζεστε, αφου πλεον εκει υπαρχει η επαφη με το σωμα!
  Φροντιστε να υπαρχει αφθονο ζεστο νερο και αντισηπτικο σαπουνι μετα το τελος της διαδικασιας.
  Μολονοτι η κοπρολαγνεια δεν μου αρεσει την εχω δοκιμασει σαν εμπειρια και ξερω πολλα!
  Εχετε υπ' οψιν οσον αφορα την οσμη πως ιχνη της παραμενουν στο σωμα οσο καλα και να πλυθειτε αφου περιεχουν οξεα ως γνωστον!
  Οπως και το οτι οταν αρχισετε να πλενεστε η υφη ειναι τετοια που τα κανει αδιαβροχα και φευγουν εντελως μετα απο αρκετο τριψιμο.
  Πριν προχωρησετε στην κοπρολαγνεια θυμηθειτε το εξης : Η φυση τοποθετησε το σημειο της αφοδευσης, σε μερος που να μην υπαρχει η παραμικρη περιπτωση τα κοπρανα να ερθουν ξανα σε επαφη με το σωμα και το στομα!
  Και φυσικα πως αν το Κυριαρχο η το υποταγμενο αποφασισουν να εχουν τετοιες επαφες καλο θα ηταν καποια ιατρικη εξεταση που να πιστοποιει πως και οι δυο χαιρουν ακρας υγειας!