Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

An Interrogation Scene

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Εμπειρίες' που ξεκίνησε από το μέλος Bedouin, στις 30 Ιανουαρίου 2008.

 1. Bedouin

  Bedouin New Member

  This scene took place in the October of 2003 with my partner at that time, nikki.

  During conversation with my (submissive) partner nikki; she raised the topic of interrogation within a scene. I pointed out that I hadn't conducted anything in this field on any great scale, but would give it some thought.

  It occurred to me that there were several ways to approach such a scene, a myriad of possibilities tumbled through my mind but for the purposes of expediency I narrowed it down to just two. I gave nikki the choice of either.

  Scenario 1
  Would take the form of the archetypal erotic torture, using fiendish means, pain and threat to elicit answers. (Token nod to countless war films)
  Scenario 2
  A more military style interrogation, not using Torquemada as a role model, but rather employing psychological duress and some physical strain.

  Objectives

  It became clear that objectives were important and could differ greatly.

  Example: In using the torturous Scenario 1, I realised that with determination I could probably make nikki admit/confess to just about anything, it was probable too that under extreme physical duress she would lie or say whatever she needed to, to save herself. So, the integrity or validity of answers was brought into question.

  I figured this was fine and dandy if that is what you wanted from the scene, but what if a more psychological approach were taken?

  For Scenario 2, I envisaged a scene whereby only truth would be acceptable, and this gained more by a combination of persuasion, trickery and disorientation than any applied physical pain.

  (I could go on for pages re the nuances that became apparent both before and after the scene, but for the sake of brevity will plough on)

  So, I discussed the outline of both with nikki, she asked questions and eventually, after much umming and ahhing chose Scenario 2. I briefed her pretty much as below:

  The scene would last for as long as required

  She could only give the answers to 6 questions, the answers being very specific)

  The six questions were (have forgotten one): Name, Address, Daughter's name, type of car owned, and favourite food, and were rehearsed before the scene so she was aware of what was and what wasn't acceptable.

  To all other questions she was to reply ‘I can't answer that'

  She was not to address me as Master

  During the scene, there would be two ‘characters' (both me):

  The interrogator, or questioner, identified by an orange shirt (good cop)

  A guard, identified by all black (baaaaad cop)

  I explained that I wasn't looking for state secrets, but that any information or connection gained outside of that agreed would be considered a victory for the Dark Side.

  With everything in place, it was time to kick off.

  nikki began the scene naked and hands cuffed behind her, I sat in a chair in front of her. She was initially nervous but retained her sense of humour, smiling and managing to laugh. I pointed to the large clock and told her that at a certain time she could consider the scene had started.

  Once the appointed time had passed my attitude shifted, I began to leave uncomfortably long pauses in the conversation, held stern eye contact for similarly long periods. This was interspersed with rhetorical or open ended questions, such as ‘Well, what are we to do with you nikki?' or ‘How am I going to get this information from you, nikki?'

  She, of course, didn't really know how to answer this (or whether she should), I would ignore her ‘I can't answer that' reply, often speaking over it or brushing it aside. This, along with the staring and pauses had the desired effect of confusing her and putting her in a different mindset.

  I persisted for some time before asking the first question, Name. She gave this well, I asked her to repeat it, spell it, confirm it etc, occasionally slipping in innocuous questions such as ‘It can be spelt a different way, cant it?' She resisted this nobly with the pat answer.

  After about 3 questions, despite nikki's impeccable answers I affected irritability, becoming impatient, speaking over her confirmations and answers. Eventually, I threw down the clipboard (I was writing down mumbo jumbo as she answered) and told her with exasperation that I would have to hand her over to the guard to deal with. I stood, taking up a hood (actually a thick linen cushion cover), placing it over her head and apologising to her that I had to do this, cautioning her that if she was wise, she wouldn't move at all. I left the room audibly (slamming the door).

  I changed into black shirt and also, for effect, put on a black sheer Halloween mask. I entered the room with force, wrenching the door open to have her jump. I grabbed her roughly, lifted her hood so that she could see my ‘face' and received a gratifying moan of dread. I replaced her hood and took mine off to be able to see better. I draped a very heavy and long chain around her neck (for weight and effect) and growled into her ear ‘You're mine now' (the only words spoken by the guard) , then began some duress exercises. This was straightforward positioning, holding out her arms at the side or above her head for a strenuous period, or squatting uncomfortably with arms in similar fashion. She would be brought to bear sharply if her arms or legs wobbled, by rough handling.

  My aim was to disorient her, and so I had tuned the radio to static and turned the volume up full. I turned this on, and watched as nikki jumped out of her skin (me too), the deafening white noise having its effect. Switching the noise on and off to punctuate activities.. ie, on changing position would signal the onset of more duress.

  nikki had begun whimpering after a relatively short time and so, at a suitable point I threw her to the floor in front of the chair and left the room, leaving the white noise blaring.

  I returned as Mr Orange, turning off the noise and sitting down by her. I lifted her from the floor with deliberate tenderness, removed her hood, asking if she was ok etc, the epitome of human kindness. She was visibly shaken, her head lolling, eyes trying hard to focus, very similar to her appearance when spaced.

  I continued with my smiling and conciliatory tone and asked if she would mind carrying on with the questions. She didn't/couldn't answer. I persisted, going over the previous questions and she answered unsteadily but accurately, keeping to the brief.

  The first minor victory occurred when on nikki giving one of her countless ‘I cant answer that' replies, I told her I was sick and tired of hearing it and that she should just nod or shake her head. She resisted this at first, but eventually, after repeated assurances, succumbed and did as instructed.

  I got to her Address question, and was going over it. Nikki lives in Scotland, but the address answer she was allowed to give did not include that part, I asked her if her county was in Scotland. She gave the stock answer and again I became affectedly irascible, asking her if she thought I was stupid etc? She shook her head, but I took the opportunity to become indignant and slip the hood over her head again telling her that perhaps some time with the guard would persuade her to be more forthcoming. Exit Mr Nice Guy.

  The Man in Black returned with a vengeance, grunting and snarling as convincingly as possible. nikki was dragged to stand, her feet kicked apart and her face slapped in a show of force. The white noise was switched on, and nikki was masturbated ruthlessly until she came, as the orgasm spilled over she was pushed to the floor and literally pulled/dragged around the room by arms and legs. She was then masturbated in a similar fashion, leaving her gasping with both exertion and disorientation. Whilst in the throes of her orgasm, I used my foot to ‘kick' (actually push and prod) her around on the floor. Without pause, I dragged her close to a hi-fi speaker and made her kneel by it (she couldn't see it of course), draped the heavy chain around her again, switched the sound off, then on again, and left her there as Mr Black made his exit. The whole interlude took less than 10 minutes, which may give an indication of how disorienting this activity may have been.

  I took my time changing, and made some tea and toast. I re-entered, switched off the infernal noise, placed the tea and toast by the side of the chair. Again, I picked up nikki in a caring and gentle manner, full of solicitude etc. I sat her as close to the tea and toast as possible, taking a slice for myself. Her appearance had deteriorated considerably, there was no discernible focus, the lolling head was almost completely down.

  I stroked her hair to comfort her, and continued my attentiveness almost apologetic in having to do the questioning. She answered all questions slowly but methodically, (much repeating as she slurred considerably) making another slip as she described her car in too much detail. nikki was beginning to unravel.

  Sensing my advantage, I fed her a tidbit of toast and gave her a sip of tea with a smile. Confusing her with kindness worked well, and when I asked the final question ‘Favourite Food' (answer: Chinese Food) nikki went into a ramble about steak, cheese, pasta and pavlova. So much so, that I had to prompt her asking if she was sure. Eventually she rallied and gave the correct answer.

  I used this against her immediately, and gambled that Mr Black wouldn't be needed again. I ran through the questions, telling nikki how good she had been, complimenting her etc…. We ran through the spelling and answers and I wrote them down carefully. Throughout this, I repeatedly assured her we were ‘nearly done' and we could go and have some ‘nice breakfast'. Finally, I showed her the list of answers, numbered 1 – 6, asked her to read them carefully (with her foggy eyes) and sign at the bottom where I had placed the dotted line with the word ‘Correct' by it.

  Completely undone, nikki did exactly that. On signing, I became sharp, slapped her face, and said ‘Look what you've done! I can use your signature for anything now, can't I?'

  nikki could only sob.

  For me, I had my result and the scene was over. I told her this, and naturally I gave her the regular aftercare. For nikki though, there was only disbelief. It took her an hour to really believe that I wouldn't go out and return as Mr Black, and another hour to shake her disorientation.

  Notes/Comment:
  To say that nikki's experience and reaction during this scene was strong would be a tribute to understatement. It has raised scores of questions about ourselves, our observations and attitudes. (She still jumps out of her skin when she hears static)

  nikki describes her feelings during the scene as being unique, a completely different kind of ‘space'.

  In retrospect, I felt as if I cheated a little with the orgasms and slapping, and the purist in me would have like to have done the scene with no regular BDSM elements. This is a little naive though, as its inevitable our D/s would be present, it wasn't a realistic military interrogation, rather an assimilated version under a D/s umbrella.

  I had budgeted about 4-5 hours for my master plan to take effect, the scene lasted for 1hr 20 mins.

  The potential for future scenarios is limitless, I have considered any number of variations on a theme, the questions we've raised about the scene has triggered the imagination considerably. What if we overlapped this with erotic torture? How would the inclusion of others affect dynamics? How would nikki or I react with relative/respective strangers? What if the aims/information to be given were changed? Many, many, thoughts.

  We both agree that its not the sort of thing that could be done as a weekly event, but as an exercise in discovery and intensity it is definitely something for the future.
   
 2. Emma

  Emma Contributor

  Interesting experience.
  I'm still not quite sure as to the purpose though. Is it a good thing that nikki still jumps when she hears white noise? Would it be good if she suffered some other kind of phobia in the future caused by whatever was used instead of the white noise in another scenario? It reminded me of something I'd seen on telly (I think it was an episode of Law and Order or CSI?) where someone was subjected to similar torturing techniques (which in that case, were used as "training" for something) and was eventually driven to murder because of the trauma/phobias caused by them.
  If the purpose was solely the discovery of intense feelings and sensations, I would argue that one should steer clear of such methods if they are not experienced in performing them, so that they'd anticipate possible adverse reactions and/or dangers.

  When it comes to your suggestions for different scenarios, or really variations on the original theme, I must admit they are interesting and some of them did cross my mind too while I was reading the story, e.g. what if the "good/bad cop" were different people. I think that it serves the "purpose" better them being the same person as it "confuses" the subject even more, having to accept (or distingusish between) the two "sides" of the same person e.t.c.

  It's really a shame that you can't speak/understand Greek, because there's a fantastic thread on BDSM Discussion that deals with the masturbation element of your story and its imposition (on occasions) together with various questions/suggestions for its success (or possible impediments).
   
  Last edited: 31 Ιανουαρίου 2008
 3. Tropical_Storm

  Tropical_Storm Regular Member

  I wish I may, I wish I might... sigh