Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Unfamiliar Stock Quotes

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Art and Literature' που ξεκίνησε από το μέλος SM_Art_Lady, στις 12 Απριλίου 2006.

Tags:
 1. SM_Art_Lady

  SM_Art_Lady Contributor

  1852]
  We all enter this world the same way:
  naked, screaming, soaked in blood.
  But if you live your life right, that kind of thing
  doesn't have to stop there"
  - Dana Gould

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "To play needs much work. But when we experience the work as play,
  then it is not work anymore."
  - Peter Brook

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Love well, whip well."
  - Benjamin Franklin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Always make the audience suffer as much as possible."
  - Alfred Hitchcock

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "The great object of life is sensation,
  to feel that we exist, even though in pain."
  - Lord Byron

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Duty is not beneficial because it is commanded,
  but is commanded because it is beneficial."
  - Benjamin Franklin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "A man who has not passed through the inferno
  of his passions has not overcome them."
  - Carl Jung

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Zen Koan: "A thorn pricks you: It tells us the void is empty"
  "There are no gains without pains"
  - Benjamin Franklin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Republicans understand the importance
  of bondage between a mother and child.
  - Former Vice President Dan Quayle

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Pain is inevitable. Suffering is optional."
  - M. Kathleen Casey

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Think of three Things, whence you came, where you are going,
  and to whom you must account."
  - Benjamin Franklin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "It is certainly no crime to depict the bizarre ideas that nature inspires."
  - Marquis de Sade

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "The only abnormality is the inability to love."
  - Anais Nin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "The eye of the master will do more work than both his hands."
  - Benjamin Franklin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Most welcome, bondage, for thou art a way, I think, to liberty."
  - William Shakespeare

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.
  Even as the stone of the fruit must break,
  that its heart may stand in the sun,
  so must you know pain."
  - Kahlil Gibran

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Fear is the mind-killer. Fear is the little death that brings total obliteration.
  I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me.
  And when it has gone past me I will turn to see fear's path.
  Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain."
  - Frank Herbert, from Dune

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "The only way to a woman's heart is along the path of torment.
  I know none other as sure."
  - Marquis de Sade

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "There's nothing either good or bad ... but thinking makes it so!"
  - William Shakespeare

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "There is no terror in the bang ... only in the anticipation of it."
  - Alfred Hitchock

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "A gentleman is one who never hurts anyone's feelings unintentionally."
  - Oscar Wilde

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  “I want to feel passion, I want to feel pain.
  I want to weep at the sound of your name.
  Come make me laugh, come make me cry,
  just make me feel so alive.”
  - Joey Lauren Adams

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Life is full of twists."
  - Author Unknown

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Better a thousand times careful than once dead. "
  - Proverb

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Sit down before fact as a little child,
  be prepared to give up every conceived notion,
  follow humbly wherever and whatever abysses nature leads,
  or you will learn nothing."
  -Thomas Huxley

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Seek knowledge from the cradle to the grave."
  - Prophet Muhammad

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "...to seek the breast of darkness
  And be suckled by the night..."
  - Author Unknown

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "When you come to the edge of all light,
  and must take a step into the darkness of the unknown,
  believe that one of two things will happen;
  either there will be something solid on which to stand,
  or you will learn how to fly."
  - Patrick Overton

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "I'm not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship."
  -Helen Keller

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "Beauty of whatever kind, in its supreme development,
  invariably excites the sensitive soul to tears."
  - Edgar Allan Poe

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "...and then she felt the deep, heavy,
  powerful stroke of his heart,
  terrible, like something from beyond."
  - d.h. lawrence

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Eroticism is assenting to life even in death.
  - George Bataille
  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥
  Candy is dandy but sex won't rot your teeth.

  I want to feel the pulsating beat of my heart against my chest.
  the way i always do with your slightest touch.
  you are my master and i am the slave, hurt me baby...please do it again.

  The more painful it gets....The better it feels.

  Never a more perfect way for our souls to touch...
  it all begins with just a glance
  and ends with a heated rush...

  Be still when you have nothing to say; when genuine passion moves you,
  say what you've got to say, and say it hot.
  - D. H. Lawrence

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Cunnilingus is next to godliness.
  - Kali Nichta

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  What is erotic? The acrobatic play of the imagination.
  The sea of memories in which we bathe.
  The way we caress and worship things with our eyes.
  Our willingness to be stirred by the sight of the voluptuous.
  What is erotic is our passion for the liveliness of life.
  - Diane Ackerman

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Your body is the church where Nature asks to be reverenced.
  - Marquis De Sade

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Sensual pleasures are like soap bubbles, sparkling, effervescent.
  The pleasures of intellect are calm, beautiful, sublime,
  ever enduring and climbing upward to the borders of the unseen world.
  - John H. Aughey

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Life is like Tango... sad, sensual, sexy, violent and quiet.
  Women fall in love through their ears, men fall in love through their eyes.
  - Woodrow Wyatt

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  And down his mouth comes to my mouth! and down
  His bright dark eyes come over me,
  like a hood Upon my mind! his lips meet mine,
  and a flood Of sweet fire sweeps across me,
  so I drown Against him, die, and find death good.
  - D.H. Lawrence

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  I think sensuality is a part of me. It's not all of me, but it's a part of who I am.
  - Kristanna Loken

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  We tend to think of the erotic as an easy, tantalizing sexual arousal.
  I speak of the erotic as the deepest life force, a force which
  moves us toward living in a fundamental way.
  - Audre Lorde

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  The seduction emanating from a person of uncertain
  or dissimulated sex is powerful.
  - Colette

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  A man's eroticism is a woman's sexuality
  - Karl Kraus

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  The question of sexual dominance can exist only
  in the nightmare of that soul which has armed itself,
  totally, against the possibility of the changing
  motion of conquest and surrender, which is love.
  - James Baldwin

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Sex pleasure in woman is a kind of magic spell; it demands complete abandon;
  if words or movements oppose the magic of caresses, the spell is broken.
  - Simone De Beauvoir

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  If I were asked for a one line answer to the question
  ''What makes a woman good in bed?"
  I would say, ''A man who is good in bed.''
  - Bob Guccione

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  My favorite thing in the world is a box of fine European chocolates which is,
  for sure, better than sex.
  - Alicia Silverstone

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  If sensuality were happiness, beasts were happier than men;
  but human felicity is lodged in the soul, not in the flesh.
  - Seneca 4

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Stars hide your fires. Let not light see my black and deep desires.
  - From The Talented Mr. Ripley.

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  What ever happens with us,
  your body will haunt mine.
  - Adrienne Rich

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  It is always by way of pain one arrives at pleasure.
  - Marquis De Sade

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  Life has always taken place in a tumult without apparent cohesion,
  but it only finds its grandeur and its reality in ecstasy and in ecstatic love.
  - Georges Bataille

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  The orgasm has replaced the cross as the focus
  of longing and the image of fulfillment.
  - C.S. Lewis

  ♥ ~ ♥ ~ ♥♥ ~ ♥ ~ ♥

  "My mind has touched the farthest horizons of mortal imagination and reaches ever outward to embrace infinity. There is no knowledge beyond my comprehension, no art or skill upon this entire planet that lies beyond the mastery of my hand. And yet, like Faust, I look in vain, I learn in vain...For as long as I live, no woman will ever look on me in love."
  - Susan Kay, Author of Phantom  ♥ ~ Remember my name...You'll be screaming it later. ~ ♥